Usnesení z Valné hromady ASZ ČR

Sdílejte článek

Usnesení ze IV. valné hromady ASZ ČR, konané dne 25.5.2002 v Jihlavě

VH tímto ukládá Předsednictvu ASZ ČR:

  1. jednat s ostatními nevládními organizacemi o vytvoření společné zemědělské reprezentace ČR vůči COPA-COGECA bez právní subjektivity na principu koncenzu a rotace zastupování navenek.
  2. jednat v zájmu stabilizace cen obilovin a řepky ze sklizně 2002. Prosazovat inventarizační cenu potravinářské pšenice - minimálně 3500,-Kč/t. Jednat o stabilizaci cen skotu a prasat.
  3. věnovat pozornost alternativě nevstoupení ČR do EU a důsledkům z toho plynoucím pro soukromé zemědělství v ČR.
  4. prosazovat odpuštění půjček na obnovu podmínek k podnikání v zemědělské výrobě v oblastech poničených záplavami v roce 1997 (PGRLF).
  5. prosazovat, aby dotace nebyly přiznány právnickým i fyzickým osobám včetně nástupnických organizací, které nemají s oprávněnými osobami uzavřeny dohody o splátkách majetkových podílů a nezačaly dosud s jejich plněním.
  6. prosazovat navýšení půdy uváděné do klidu z 10 na 15% zemědělské půdy.
  7. rozhýbat trh s půdou a prosadit nulovou daň z převodu půdy mezi rodinnými příslušníky
  8. propagovat zemědělskou profesi v celostátním měřítku tak, aby se tento stav dostal na souměřitelnou celorepublikovou úroveň.

ASZ ČR

Přečteno: 57x