Předvánoční jednání s ministrem zemědělství

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Předvánoční jednání s ministrem zemědělství

Zhodnocení náročného roku, které patřilo zejména očekávané aplikaci nové Společné zemědělské politiky (SZP), ale i strategická témata pro příští rok řešil předseda Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) Jaroslav Šebek s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou na společném předvánočním jednání.

Již za pár dní začne platit nový Strategický plán SZP 2023+, předseda ASZ ČR proto s ministrem Nekulou společně diskutovali ještě některé možné úpravy a nastavení spojené s implementací SZP. ASZ ČR apeluje především na zreálnění některých nastavení v ekoplatbách, ať už jde o úhory, vnořené krajinné prvky, ale také o prokazování aktivního zemědělce a řadu dalších důležitých detailů. Předseda ASZ ČR také sdělil výhrady k současnému nastavení podpory na precizní zemědělství a požádal MZe o její přepracování. Dalším bodem jednání byly národní dotace, jejichž stávající systém, podle názoru Asociace, postrádá dlouhodobou koncepci a orientací pouze na vybrané druhy podniků nepřináší viditelné pozitivní změny zemědělskému sektoru. Ministr Nekula uvedl, že chce národní zdroje směřovat více skrze investiční podpory, které pomohou k posílení postavení farem na trhu a k jejich diverzifikaci.

Dalším zásadním požadavkem ASZ ČR je, aby ministerstvo zemědělství začalo skutečně reálně řešit dlouhodobé obrovské škody způsobené zvěří na státním i soukromém majetku, které současné nastavení mysliveckého zákona naprosto nezvládá řešit. Novela podle Asociace i podle řady dalších nevládních organizací proto musí kromě dalších nutných změn také reálně posílit práva vlastníků zemědělských a lesních pozemků a také pachtýřů, adekvátním tématem je proto i snížení minimální výměry u obou typů honiteb. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula označil tyto návrhy za jednatelné a vnímal i nutnost modernizace myslivosti samotné.

Od nového roku začne při MZe fungovat pracovní skupina k rodinným farmám, která bude řešit zejména legislativní ukotvení rodinných farem v českém právním řádu. Členy této skupiny bude za ASZ ČR nejen předseda, ale i místopředseda Jan Štefl.

Předseda ASZ ČR Šebek požádal ministra Nekulu o další jednání ke strategickému nastavení portfolia programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF), který oba považují jako jeden z nejlepších nástrojů národních podpor, nicméně i fond má některé administrativní nedostatky, které je do budoucna nutné eliminovat k usnadnění podávání žádostí pro větší okruh potenciálních žadatelů.

Předseda ASZ ČR na jednání znovu velmi poděkoval ministru zemědělství Zdeňku Nekulovi za jeho svědomitou práci v úřadu MZe a nastartování potřebných změn v zemědělském sektoru i navzdory obtížným podmínkám, které se v letošním roce objevily. Věříme, že ve zlepšování zemědělské politiky se bude pokračovat na MZe i v nadcházejícím roce.

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 359x