Metodiky a brožury

Na této stránce najdete dokumenty ke stažení.

Index zdraví holštýnského skotu

Index zdraví holštýnského skotu

Cílem metodiky bylo zkonstruovat index zdraví (IZ) využitelný pro rutinní selekci tuzemské populace plemene Holštýn s využitím plemenných hodnot (PH) odhadovaných pro přímé zdravotní ukazatele…

Kniha: Brukvovité meziplodiny

Kniha: Brukvovité meziplodiny

Publikace je souhrnem zahraničních informací a originálních výsledků autorského kolektivu za posledních dvacet let. Cílem publikace je čtenářům poskytnout především výsledky získané při ověřování…

Ročenka ekologického zemědělství 2021

Ročenka ekologického zemědělství 2021

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ČTPEZ vydalo Ročenku ekologického zemědělství. Tradiční publikace, která přináší ucelený přehled o vývoji a aktuálním stavu ekologického zemědělství a produkce…