Klub mladých farmářů

klub-mladych-farmaru-ASZ-CR-logotype

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) zastupující sedláky a obhajující zájmy obnoveného selského stavu v České republice staví svou existenci především na generační formě hospodaření.  Aktivní zapojení mladých sedláků tedy vnímá jako klíčový moment pro budoucnost rodinných farem, které tvoří páteř její členské základny. ASZ ČR proto v rámci své členské základny zřizuje KMF jako dobrovolné neformální uskupení mladých farmářů či sedláků s cílem vytvořit autentické místo k setkávání mladších kolegů z celé ČR a k usnadnění jejich možnosti ovlivňovat podmínky pro hospodaření a život na farmách.

Klub mladých farmářů ASZ ČR (KMF ASZ ČR) je dobrovolné uskupení mladých farmářů a farmářek. Je určen pro ty, kteří mají chuť poznat své vrstevníky se stejnými či podobnými zájmy, setkávat se s nimi během formálních i neformálních akcí a společně vytvářet aktivity nad rámec běžné činnosti Asociace. Všichni členové se mohou podílet na připomínkování legislativních i nelegislativních návrhů s ohledem na případná specifika mladých sedláků a do budoucna se třeba i účastnit jednání se státní správou a partnerskými organizacemi v republikovém i mezinárodním měřítku. Klub je prostě místem pro ty, co mají chuť rozšířit si své znalosti a načerpat nové cenné zkušenosti nebo se jen seznámit s vrstevníky ze stejného oboru.

Přihláška do KMF ASZ ČR ke staženíOtevřít