Jak se stát členem ASZ

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je dobrovolná stavovská a profesní organizace soukromých zemědělců v České republice. Činnost ASZ ČR vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců.

Online formulář přihlášky naleznete zde

Formulář přihlášky k vytištění naleznete zdeOtevřít

 

Proč se stát členem?
Jaké výhody mají členové?


• Pravidelná informovanost k aktuálním tématům
(prostřednictvím e-mailu, SMS a sociálních sítí)

• Bezplatný časopis Selská revue
(rozesílán 7x do roka)

• Poradenství pro širokou škálu zemědělských témat

• Přehledné a informativní webové stránky s interní
sekcí pro členy

• Možnost aktivního zapojení do připomínkování
legislativních návrhů

• Semináře a školení

• Distribuce příruček, metodik a brožur

• Možnost účasti na zahraničních i tuzemských
odborných zájezdech

• Zapojení do mezinárodních projektů

• Možnost účasti v soutěži Farma roku a programu
Pestrá krajina

• Možnost propagace a zviditelnění Vaší farmy
v Katalogu farem

• Celostátní i regionální společenské akce
(dožínky, plesy apod.)

• Výhodné obchodní nabídky (Česká spořitelna,
Vodafone atd.)

 

Regionální organizace ASZ


ASZ ČR je sdružením právnických osob a členství tedy
funguje prostřednictvím jedné ze 40 regionálních organizací,
viz mapa. Členové se tak mohou pravidelně scházet
a diskutovat o svých hospodářstvích s dalšími sedláky ze
svého okolí. V některých regionech jsou založena odbytová
družstva, která přinášejí svým členům hmatatelný ekonomický prospěch. Nedílnou součástí náplně regionálních ASZ je informační servis a ekonomické či společenské aktivity (dožínky, zájezdy, plesy apod.).

82558-_MG_8329

Členy Asociace jsou také
zájmové spolky:

Svaz chovatelů ovcí a koz z. s.
Svaz vlastníků půdy ČR
Asociace farmových chovů jelenovitých ČR
Asociace svazů chovatelů koní ČR
Asociace myslivosti ČR
Selská jízda Jana Žižky z Trocnova
Vinařská asociace ČR
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ
Spolek výrobců a zpracovatelů hmyzu
Svaz venkovské turistiky a agroturistik

Regiony Asociace soukromého zemědělství ČR

Stavíme na rodinném hospodaření • Vycházíme ze selských tradic a z odpovědného přístupu k půdě • Prosazujeme svobodné podnikání • Bojujeme proti zbytečné byrokracii • Podporujeme multifunkční zemědělství • Podílíme se na lokálním prodeji produkce z farem • Pomáháme vytvořit živý a ekonomicky nezávislý venkov

 

Činnost ASZ ČR

Na celostátní rovině se zabýváme obhajobou zájmů soukromých zemědělců v jednání se státními orgány – například v parlamentu, senátu, na ministerstvech i dalších orgánech státní správy. Intenzivně se věnujeme připomínkování legislativních návrhů, informační činnosti pro členy a poradenství. Asociace také úzce spolupracuje s výzkumnými ústavy, akademickou obcí, s odborníky na zemědělskou ekonomiku, ale také s dalšími odbornými organizacemi a sdruženími.


Jak se stát členem?

Pokud jste se rozhodli stát členem ASZ ČR, budeme velmi rádi, pokud vyplníte přihlášku do některého regionu a zašlete nám ji do hlavní kanceláře ASZ ČR. Formulář přihlášky naleznete na našem webu nebo vám jej rádi na vyžádání zašleme. Pokud máte zájem se nejprve blíže seznámit s podmínkami členství v regionu, který jste si vybrali, kontaktujte regionálního předsedu (kontakty jsou uvedeny na našem webu, nebo vám je sdělíme v hlavní kanceláři).

 ASZ ČR je sdružením právnických osob, tedy  regionálních asociací nebo profesních spolků. Jednotliví členové - sedláci jsou pak členy v těchto regionálních ASZ. Příslušnost k některému z našich regionů si zvolíte sami podle místa kde hospodaříte. 

Vaši přihlášku hlavní kancelář předá příslušnému regionu a po jejím zpracování regionem vás zařadí do databáze členů. Přesné podmínky členství ve zvoleném regionu vám sdělí přímo zástupce regionální ASZ. 


Chcete šířit dobré jméno své farmy a ukázat veřejnosti své hospodářství?

Soutěž Farma roku FR01

Mezi nejdůležitější společenské akce patří dlouhodobě soutěž o Farmu roku, kterou pořádá ASZ ČR mezi svými členy již od roku 2002. Soutěže se účastní členské farmy s velice různorodou strukturou výroby či velikostí hospodářství. Hlavním cílem soutěže je ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region.

 

Program Pestrá krajina  Michlovka01

Cílem programu Pestrá krajina je poukázat na to, jak zemědělci hospodařící na rodinných farmách uvažují o svém hospodaření jako o celku a navzdory obtížným byrokratickým překážkám nebo nedostatku času neváhají realizovat nadstavbová opatření ve prospěch krajiny, životního prostředí a společnosti. Na programu spolupracujeme s řadou odborníků z akademické a výzkumné oblasti.

 

Katalog farem  P4288186

Katalog farem na našem webu slouží k propagaci a zviditelnění Vaší farmy a je zcela zdarma. Katalog vznikl na základě stále se opakujících dotazů a zájmu ze strany veřejnosti, která by ráda produkty a služby z farem odebírala či využívala, nicméně je pro ně těžké dohledat, co která farma nabízí.