Ke stažení

Loga ke stažení

Podmínky použití loga a fotografií ASZ ČR

Stažením loga ASZ ČR nebo fotografií z webové stránky www.asz.cz souhlasíte, že užijete soubory v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, který nebude poškozovat dobré jméno Asociace soukromého zemědělství ČR či jejích členských organizací.

Bez písemného souhlasu ASZ ČR se výslovně vylučuje užití loga ASZ ČR:

  • pro reklamní účely všeho druhu a propagační účely, které se netýkají ASZ ČR
  • pro komerční a obchodní účely
  • pro účely propagace politických stran či hnutí
  • zařazením do materiálů porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek
  • zařazením do materiálů, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, rasy, pohlaví či propagující násilí či jakékoliv protiprávní jednání
  • zařazením do materiálů, které jsou způsobilé poškodit dobré jméno ASZ ČR a jejích členských subjektů
  • ve spojení s klamavými či nepravdivými informacemi či zprávami
  • za účelem jejich prodeje třetím osobám

Dále se vylučuje logo ASZ ČR upravovat, měnit, přetvářet či jinak do loga zasahovat.

Logo_ASZ_barevne_sirka.epsOtevřít
Logo_ASZ_barevne_sirka.jpgOtevřít
Logo_ASZ_barevne_vyska.epsOtevřít
Logo_ASZ_barevne_vyska.jpgOtevřít
Logo_ASZ_CB_sirka.jpgOtevřít
Logo_ASZ_CB_vyska.jpgOtevřít
Logo_ASZ_nove_vyska.epsOtevřít
Logo_ASZ_nove_vyska.jpgOtevřít
Logo_ASZ_zelene_sirka.jpgOtevřít
Logo_ASZ_zelene_vyska.jpgOtevřít

Obrázky ke stažení

Šebek.jpgOtevřít
Šebek01.jpgOtevřít