Úspěchy ASZ

Role ASZ ČR v podpoře rodinných farem

Legislativní podpora 

Představit rodinné farmy (RF) jako celosvětově dlouhodobě nejrozšířenější a tudíž i přínosný způsob hospodaření, se ASZ ČR snaží nejen v rámci Mezinárodního roku a Desetiletí rodinných farem, ale již od svého založení v roce 1998, resp. od roku 1993 (Sdružení soukromých zemědělců). Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a odbornými institucemi se jí za tuto dobu podařilo prosadit celou řadu legislativních změn na podporu RF např. podporu nápravy alespoň některých majetkových křivd způsobených násilnou kolektivizací venkova v průběhu komunistické nadvlády v ČR, vyjasnění vlastnických vztahů k zemědělskému majetku, podporu pozemkových úprav ke zpřístupnění zemědělské půdy vlastníkům, vyjasnění obnovy přirozené možnosti lokálního zpracování a prodeje faremní produkce, které je cestou ke zvýšení přidané hodnoty produkce, podporu diverzifikace zemědělského podnikání, zjednodušení administrativních procesů u konkrétní legislativy nebo metodických postupů státních orgánů.

843009-Bosina07Dalším přínosem bylo prosazení zvláštního postupu zdaňování zemědělského majetku při jeho úplatném převodu mezi rodinnými příslušníky, jehož předmětem je pokračování v zemědělském hospodaření. Na toto opatření dále navazuje obecná podpora mladým zájemcům o hospodaření tak, aby se z něj stala postupem času jedna z priorit v rámci zemědělské politiky. ASZ ČR byla v rámci zemědělských organizací iniciátorem problematiky aktivnějšího řešení otázky ochrany základních zdrojů (oblast eroze půdy) a péče o životní prostředí. ASZ ČR rovněž podporuje ekologické hospodaření.

Pořádání akcí pro členy i veřejnost

Selské slavnostiKe společenské podpoře RF připravila ASZ ČR také velké množství akcí. Jedná se například o Farmářské/Selské slavnosti určené především rodinám s dětmi, které nabízí možnost prohlídky farem členů a širokou škálu produktů farmářů z okolí určených k ochutnávce a koupi. Široká veřejnost tak má příležitost seznámit se s RF a všemi benefity, které tento typ hospodaření venkovu přináší. Tyto akce pořádané od roku 2008 doposud navštívily řádově jednotky stovek tisíc lidí. ASZ ČR dále pořádá na farmách svých členů odborné semináře věnované konkrétním zemědělským tématům a návrhům jejich řešení, které probíhají formou přednášek a diskusí s nejrůznějšími odborníky, zástupci organizací a samotnými sedláky. Jako připomenutí všech nejdůležitějších aspektů, jimž byly věnovány jednotlivé semináře, vydala v r oce 2014 na téma RF ASZ ČR ucelenou publikaci.