Antibyrokratická komise

Asociace soukromého zemědělství ČR iniciovala v roce 2008 vznik a již několik let aktivně působí v Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství, jejímž smyslem je prověřování zemědělské legislativy a jejího uplatňování státními orgány z hlediska administrativní zátěže. Za dobu svého působení již kladně vyřešila několik stovek podnětů, které obdržela od zemědělské veřejnosti.