Zprávy z tisku

Letošní úroda je bohatší

Letošní úroda je bohatší

Středočeští zemědělci jsou spokojeni, z polí sklidili více než v předchozích suchých letech. Zbývá sklidit poslední hektary cukrové řepy a zemědělci budou mít letošní úrodu „pod střechou“.