Naše aktivity

Činnost ASZ ČR probíhá na třech úrovních, a to na regionální, celostátní a mezinárodní úrovni. Na celostátní rovině se ASZ zabývá zejména obhajobou zájmů soukromých zemědělců v jednání se státními orgány. Aktivity regionálních ASZ kladou důraz především na hospodářské záležitosti, ale nezapomínají ani na společenské akce a informační servis. ASZ ČR je dále aktivní i mezinárodně a podílí se na řadě zahraničních projektů.

Úkolem ASZ ČR je mimo jiné také vytváření pozitivního a odborného pohledu široké veřejnosti na selský stav pomocí publikačních aktivit v různých médiích. Jedním ze základních cílů je i podpora vzdělávání a informační servis pro členy Asociace.