Pracovní skupiny

Seznam jednotlivých pracovních skupin ASZ ČR a jejich zástupců:

Pracovní skupina

Zástupce

Mobil

E-mail

PS pro Program rozvoje venkova Ing. Josef Stehlík, ASZ Beroun, Kladno 731 471 572  ingjstehlik@seznam.cz
PS pro přímé platby Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR 602 133 848 stefl.jan@agrodos.cz 
PS pro LFA oblasti Ing. Jan Chmelík 777 900 670 ekofarm@seznam.cz
PS pro obiloviny a olejniny

 

Ing. Stanislav Němec, čestný předseda ASZ ČR  602 217 209 s.nemec@farmes.cz
PS pro ovoce a zeleninu  David Smetana, ASZ Rychnov nad Kněžnou 777 741 474 info@smetanuvstatek.cz
PS pro cukr a cukrovku

 

Ing. Jan Miller, ASZ Praha 739 086 374  farma.miller@seznam.cz
PS pro maso Milan Šebelka, ASZ Český Krumlov 737 183 244 milan.sebelka@quick.cz 
PS pro mléko

 

Ing. Květa Mošnová, ASZ Pelhřimov 724 202 682  mosna@wo.cz
PS pro lesy a myslivost Daniel Pitek, ASZ Litoměřice 602 229 823 marniki@seznam.cz
PS pro agroturistiku

 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek,
předseda ASZ ČR 
777 032 332 jaroslav.sebek@c-mail.cz
PS pro obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Novák, ASZ Tábor 608 447 099 novakova.obora@seznam.cz
PS pro meliorace Ing. Vladimír Kuncl, ASZ Příbram  604 239 430 kuncluvmlyn@volny.cz 
PS pro ekonomiku Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR 777 032 332  jaroslav.sebek@asz.cz  
PS pro chmel Věroslav Pastyřík 724 078 830  pastyrik.v@quick.cz 

PS pro farmářské trhy

PS pro ekologické zemědělství

PS - vlk

     

Kompletní seznam zástupců za jednotlivé komodity/oblast je dostupný v kanceláři ASZ ČR.