O Asociaci soukromého zemědělství ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice

 

Jak se stát členem?

Asociace soukromého zemědělství ČR

Dobrovolná stavovská a profesní organizace soukromých zemědělců v České republice

Veškerá činnost Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí.

Jak se stát členem?

Jak se stát členem?

  1. Jiné právnické osobě vznikne členství v asociaci na základě písemné přihlášky a se souhlasem Rady asociace s jejím přijetím a splacením základního vkladu člena přijímanou právnickou osobou na účet asociace do 15 dnů ode dne,ve kterém asociace vyslovila souhlas s jejím přijetím za člena asociace.
  2. Právnické osobě, která splní podmínky vzniku členství podle odstavce 1,vystaví asociace písemné osvědčení o vzniku jejího členství v asociaci. Osvědčení musí být podepsáno předsedou asociace a jedním z dalších členů předsednictva, jinak je toto osvědčení neplatné.
  3. Fyzické osoby se mohou přihlásit ve svých regionech.

Přihláška člena ASZ ČR