Poradenství

Velmi důležitou činností je také poradenství, které nejen členům poskytujeme prostřednictvím mailové adresy poradce@asz.cz  na širokou škálu témat týkajících se zemědělství. Na poradenství s námi úzce spolupracuje zhruba 15 externích spolupracovníků, kteří zajišťují profesionální konzultace.