Rodinná farma

Představit rodinné farmy jako celosvětově dlouhodobě nejosvědčenější a nejpřínosnější způsob hospodaření se ASZ ČR, sdružující několik tisíc sedláků, snaží již od svého založení v roce 1998.

Na význam rodinného hospodaření poukazuje také OSN, které rok 2014 vyhlásilo Mezinárodním rokem rodinných farem a navázalo na něj projektem Desetiletí rodinných farem 2019–2028. Obě kampaně by měly sloužit jako rámec pro země, které chtějí rozvíjet legislativu, investice a politiku na podporu rodinného zemědělství a přispívat k jejich rozvoji.

 

 

Zemědělská půda je nevratně poškozena erozí Zemědělská půda je nevratně poškozena erozí
Rodinná farma

se snaží předcházet znehodnocování půdy

Rodinná farma
Trh je zaplaven nekvalitními potravinami Trh je zaplaven nekvalitními potravinami
Rodinná farma

nabízí kvalitní potraviny přímo ze dvora

Rodinná farma
Venkov se vylidňuje Venkov se vylidňuje
Rodinná farma

žije na venkově po staletí

Rodinná farma
Ve velkochovech dochází častěji k týrání zvířat Ve velkochovech dochází častěji k týrání zvířat
Rodinná farma

má blíže k přirozenému chovu zvířat

Rodinná farma
Krajina je zničena zásahy z minulosti Krajina je zničena zásahy z minulosti
Rodinná farma

obnovuje krajinné prvky ve svém okolí

Rodinná farma
Na venkově chybí pracovní příležitosti Na venkově chybí pracovní příležitosti
Rodinná farma

rozšiřuje své aktivity a nabízí práci

Rodinná farma
Vlastnické vztahy k půdě jsou zpřetrhány Vlastnické vztahy k půdě jsou zpřetrhány
Na rodinné farmě

se předává půda mezi generacemi

Na rodinné farmě
Vodní režim v krajině je poškozen Vodní režim v krajině je poškozen
Rodinná farma

má zájem na obnově rybníků, studánek a přitozených protipovodoňových opatření

Rodinná farma
Příroda není v dobré kondici Příroda není v dobré kondici
Rodinná farma

má blíže k ekologickému hospodaření

Rodinná farma
Velkovýroba přináší řadu rizik Velkovýroba přináší řadu rizik
Rodinná farma

je model zodpovědného a perspektivního hospodaření

Rodinná farma