Zemědělský výbor podpořil stanoviska ASZ ČR ve svých usneseních k myslivosti a cenám potravin

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Zemědělský výbor podpořil stanoviska ASZ ČR ve svých usneseních k myslivosti a cenám potravin

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterému předsedá Michal Kučera (TOP 09), projednával v dubnu přípravy novely zákona o myslivosti a aktuální vývoj cen potravin. K oběma tématům vydal usnesení, která korespondují s dlouhodobými stanovisky Asociace soukromého zemědělství ČR.

Zemědělský výbor (ZV) požádal v návaznosti na programové prohlášení vlády ministra zemědělství, aby novela zákona o myslivosti, která je v gesci ministerstva zemědělství (MZe), obsahovala plánování lovu podle míry škod a aby umožnila výkon práva lovu černé zvěře (bez omezení) a ostatní spárkaté netrofejové zvěře (v návaznosti na míru poškození lesa) vlastníkům či pachtýřům honebních pozemků. Jedná se o body, na které ASZ ČR spolu s dalšími organizacemi dlouhodobě apeluje na MZe, viz nedávná společná tisková zpráva. Výbor se také shodl, že by vládní návrh novely měl být předložen Poslanecké sněmovně PČR nejpozději do konce třetího čtvrtletí roku 2023. Celé usnesení zemědělského výboru naleznete ZDE.

S ohledem na současný vývoj cen potravin požádal ZV příslušná ministerstva, aby předložila návrhy na snížení administrativní zátěže v oboru produkce a prodeje potravin, a stejně tak aby podpořila budování a modernizaci lokálních a regionálních skladovacích a zpracovatelských kapacit a podporu zpracování lokálních a regionálních zemědělských produktů na území ČR. Výbor dále vyzval resort zemědělství k využití finančních prostředků SZP určených na SOT (společnou organizaci trhu) primárně na podporu spolupráce zemědělců na zpracování a prodej potravin a vypracování podpory garancí za úvěry a úroky z úvěrů (finanční nástroje) pro lokální a regionální producenty potravin prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V neposlední řadě výbor žádá umožnit maximální možné navýšení podpory investic do obnovitelných zdrojů v rámci celé vertikály produkce a prodeje potravin. Body, které padly v tomto usnesení (jeho celé znění naleznete ZDE), Asociace dlouhodobě prosazuje, a patří mezi hlavní strategie, které mohou zásadně přispět k rozvoji pestrého a odolného zemědělského sektoru a docílit stabilních cen potravin na trhu.

Obě usnesení přináší jasnou změnu v přístupu zemědělského výboru oproti předchozím letům, kterou je nezbytné nadále posilovat, a především dbát na skutečné naplňování vydaných usnesení. Rozumným přístupem poslanců odpovědných za zemědělský sektor se může české zemědělství a myslivost dostat na opravdu funkční a konkurenceschopnou úroveň.

Za hlavní kancelář ASZ ČR

Anna Chládová

Přečteno: 363x