Problémy během podávání žádostí programu Provoz 2022. PGRLF spustí další kolo

Sdílejte článek
Problémy během podávání žádostí programu Provoz 2022. PGRLF spustí další kolo

Na webových stránkách společnosti PGRLF bylo možné včera (30. 8. 2022) zažádat o finanční podporu na snížení jistiny provozního úvěru v rámci programu Provoz 2022 - snížení jistiny úvěru. Podle očekávání Asociace soukromého zemědělství ČR byl o tento typ podpory (který je bohužel jedním z mála titulů, jenž opravdu dokáže pomoci převažujícímu typu zemědělců v této zemi) obrovský zájem. Podávání žádostí však velmi brzy zkomplikovalo přetížení webového portálu a rychlé naplnění limitu počtu žádostí a objevily se i některé pochybnosti o způsobech podání žádostí přes jiné odkazy, což by vytvářelo nerovné podmínky mezi žadateli.

Zdá se však, že PGRLF na situaci pohotově zareagoval, a ve své tiskové zprávě uvedl, že v horizontu několika dnů spustí další kolo žádostí, aby šanci na tento způsob podpory získal co nejširší okruh zemědělských prvovýrobců. V dnešní „online“ době je ale skutečně nezbytné vylepšit IT podporu během procesu podávání žádostí, aby nedocházelo k podobným situacím. Mnoho sedláků včera zbytečně strávilo řadu hodin zoufalými pokusy o podání žádosti a výsledkem bylo jen velké zklamání. ASZ ČR apeluje na to, aby se tato situace neopakovala, a taktéž dlouhodobě upozorňuje na to, aby podmínky těchto programů byly upraveny tak, aby nevznikalo prostředí, které zbytečně vyřazuje velké skupiny žadatelů.

Ministerstvo zemědělství a PGRLF mají programem Provoz 2022 – snížení jistiny úvěru pomáhat potřebám malých a středních zemědělců, kteří se potýkají se zvyšující se finanční zátěží spojenou s provozem. Stoupající vstupní náklady, vysoké ceny energií, paliv, hnojiv, krmiv apod. výrazně ohrožují provoz mnoha farem, a proto je tato forma podpory velmi žádaná. PGRLF považuje ASZ ČR za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro podporu menších a středních zemědělských subjektů, neboť nabízí jednoduché a osvědčené mechanismy pomoci - viz článek. Asociace však již několikrát podávala připomínky ke zlepšení jeho fungování na základě praktických zkušeností členů – bohužel bez valného výsledku. V případě programu Provoz 2022 je v podmínkách stanoveno, že způsobilí žadatelé jsou pouze ti, kteří uzavřeli v loňském roku smlouvu s PGRLF v některém z jeho programů. Tato zbytečná podmínka je diskriminační vůči zemědělcům, kteří v loňském roce neměli žádnou interakci s PGRLF a automaticky jsou tak vyloučeni jako potencionální žadatelé.

ASZ ČR věří, že dojde k přehodnocení těchto podmínek a programy PGRLF budou moci v již avizovaném novém kole využívat opravdu všichni zemědělci, kteří to potřebují.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 423x