Rostlinná výroba jako správné rozhodnutí

Sdílejte článek
Rostlinná výroba jako správné rozhodnutí

Statek na konci obce Břežany II nedaleko Českého Brodu, kde se zemědělskému podnikání věnuje místopředseda ASZ Kolín, Kutná Hora, Nymburk Jan Král se svou rodinou, pochází z roku 1881 a díky velmi citlivé rekonstrukci si zachoval svou původní atmosféru dodnes.

  

Jeho novodobá historie se začala psát před více než dvaceti lety, kdy byl statek rodině navrácen. Hospodařit zde začali rodiče pana Krále, ten se k nim po dvou letech (po absolvování studia) přidal. Ačkoliv ke statku před kolektivizací náleželo 70 hektarů půdy, vráceno bylo jen 50, 10 dalších získala rodina z restituce ze strany otce. Začátky nebyly nikterak jednoduché, Královi museli vyplatit příbuzné (celkem tři rodiny), naštěstí se brzy po zahájení hospodaření podařilo pronajmout další půdu po zkrachovalém státním statku a zvýšit tak výměru na 180 hektarů.

Stejně jako většina okolních farmářů chovali Královi nejprve i mléčný skot. Na počátku bylo několik jalovic směsky plemen z JZD, později kvalitní chov zhruba čtyřicítky krav. „Pro zrušení chovu jsem se rozhodl v roce 2004 a kromě neekonomiky způsobené klesající cenou mléka, mě k tomu vedl fakt, že sedět na dvou židlích se zkrátka nedá. V té době se také začala znovu rozrůstat výměra obhospodařované půdy až na současných 350 hektarů (z toho 100 vlastních). Správnost mého rozhodnutí se mi potvrdila o několik let později, kdy změny na trhu s mlékem neustály i mnohem větší podniky,“ vzpomíná Jan Král.

Obhospodařovaná půda se nachází ve čtyřech katastrech a je tří druhů – kvalitní hnědozem, ale také písčitá a jílovitá. Většina je zpracovávána pomoci bezorebných technologií, oře se pouze ta část, kde se počítá s pěstováním pšenice. Jednou z velmi dobře zpeněžitelných plodin v poslední době je řepka, tu v Břežanech letos pěstují na 80 hektarech, pšenici na 150, ječmen na 40 a kukuřici na 60 ha. Ta byla v minulosti pěstována a sklízena výhradně na siláž, ale s ukončením živočišné výroby je určena výhradně na produkci zrna. Zbývajících 20 hektarů výměry tvoří tradiční plodina na zdejších polích – mák. Příští rok by pan Král rád znovu začal s pěstováním cukrovky (po 12 letech), pro začátek uvažuje tak o 35 hektarech.

I v budoucnu by Královi rádi pokračovali s nákupem a pronájmem půdy, cena pozemků okolo Břežan, tedy v blízkosti metropole, však stále stoupá, stejně tak i nájem. Zájem o půdu proto projevují nejen zemědělci, ale i lidé, kteří v ní vidí příležitost k investování peněz. 

Farma Králových disponuje kvalitní zemědělskou mechanizací, pořízenou prostřednictvím PGRLF z programu Zemědělec, a to traktorem o výkonu 330 koní, sklízecí mlátičkou, postřikovačem a rozmetadlem. Veškeré polní práce zvládá pan Král za pomoci jednoho zaměstnance a brigádníka, o administrativu se pečlivě stará manželka.

Rostlinná výroba jako správné rozhodnutí

V nedalekém areálu bývalého JZD se panu Královi podařilo koupit velkou halu, kde se naskladňuje jak obilí, tak řepka. Ta ale přibližně do tří dnů sklad opět opouští a je prodána. Zajistí tak první peníze ze sklizně „U řepky jsem v posledních několika letech vysledoval trend, že nejlepší cena je těsně před sklizní, pak klesne a začne stoupat až v lednu. Další plodiny si dokážeme uskladnit a prodat v závislosti na ceně,“ vysvětluje sedlák. Pro snazší expedici produkce ze skladu vybudovali Královi v loňském roce za pomoci dotace od Místní akční skupiny Pošembeří dva manipulační a podjezdové zásobníky a vyskladňovací zalomený dopravník. V plánu je ještě vybudování čistící linky.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ 

Přečteno: 335x