Farma roku

V této sekci vám představujeme nejlepší farmy, které se zúčastnily již dvaceti ročníků soutěže 

„Farma roku“. Stejně jako v minulých letech bude i v budoucnu hlavním cílem soutěže ukázat široké zemědělské i nezemědělské veřejnosti, že český sedlák hospodařící na své rodinné farmě může být nejen úspěšným podnikatelem a spokojeným člověkem, ale i hrdým a svobodným občanem, který pozitivně ovlivňuje svou obec a region.

Farma roku 2019Soutěže se účastní farmy s velice různorodou charakteristikou struktury či velikostí usedlosti. Mnohokrát jsme se přesvědčili, že velikost podniku není pro úspěšné hospodaření farmy tím nejpodstatnějším faktorem. Každá rodina hospodařící na své farmě, každý hospodář má konkrétní, jasnou a životaschopnou představu o tom, jakým směrem chce svou farmu vést a rozvíjet. Potvrzuje se, že šikovný sedlák si dokáže najít svou cestu a využít konkrétních podmínek své oblasti či regionu k úspěšnému podnikání.

To je poznání, které nás může naplňovat optimismem zejména v současné době, kdy musíme čelit konkurenci nejen ze strany bývalých socialistických podniků, ale čím dál více i konkurenci našich evropských kolegů. Farmy, které jsou zde představeny se žádného z těchto konkurentů rozhodně obávat nemusí. Věříme, že svým způsobem hospodaření a dosahovanými výsledky jsou významným příkladem pro všechny ostatní členy Asociace soukromého zemědělství.

Farma roku 2019Do soutěže se může přihlásit každý člen ASZ (kromě členů výběrové komise), bez ohledu na velikost farmy, výrobní zaměření, či přírodní podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma pak je hodnocena v pěti kriteriích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny do chodu farmy. Hlavní cenou pro vítěze je finanční odměna 100 tisíc korun a pro farmy na druhém až pátém místě ceny ve výši 80, 60, 40 a 20 tisíc korun.

Farma roku 2019 - vyhlášeníNejúspěšnější farmy, které se umístí na prvních pěti místech, jsou již tradičně odměňovány při slavnostním vyhlášení „Farmy roku“ v některém z pražských divadel za účasti několika stovek hostů. Tato společenská akce nemá smysl pouze v představení úspěšných podniků, ale také v prezentaci našich sedláků i před nezemědělskou veřejností, což je podle našeho názoru, zvláště v této době, velmi potřebné. Soutěž je i vhodnou příležitostí k vzájemnému kontaktu mezi sedláky a jejich veřejnými zástupci.

Pokud i Vy máte zájem o účast v soutěži, kontaktujte Vaši regionální ASZ, která farmu do soutěže nominuje. Vyplněnou přihlášku pak můžete zaslat do hlavní kanceláře ASZ ČR mailem (kancelar@asz.cz) nebo poštou (Samcova 1, 110 00 Praha 1).

Kancelář ASZ ČR