Webová stránka a sociální sítě projektu REWARD

Sdílejte článek
Webová stránka a sociální sítě projektu REWARD

Po mnoha měsících spolupráce na mezinárodním projektu REWARD vám Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) spolu s dalšími zahraničními partnery přináší nový informační web se vzdělávacími materiály. Informace jsou dostupné v několika jazykových mutacích včetně češtiny. Ačkoliv je tato tréninková platforma k dispozici všem zájemcům, je určena zejména ženám žijícím na venkově, kterým by měla poskytnout informace potřebné k zahájení a managementu vlastního zemědělského podnikání pomocí propojení multifunkčních aktivit s kulturním dědictvím venkova.

Na úvod si zájemci mohou přečíst souhrnnou zprávu poskytující obecnou představu o situaci pracovních příležitostí pro ženy žijící na venkově v každé ze zúčastněných zemí.

Inspiraci pro své podnikání mohou čtenáři načerpat z případových studií neboli příkladů dobré praxe s možnostmi propojení multifunkčních aktivit na farmě s kulturním dědictvím venkova.

Neméně zajímavým výstupem projektu jsou tzv. vzdělávací moduly. Jedná se o praktické informační přehledy věnující se celkem pěti důležitým tématům podnikání na venkově jako je např. řízení multifunkčních zemědělských aktivit či obchodní komunikace a marketing ve venkovských oblastech. Každý modul navíc zahrnuje úvodní shrnující video: https://learning.reward-erasmus.eu/training-modules/?lang=cs, ve kterém se student dozví o obsahu konkrétního modulu a jeho vzdělávacích cílech.

Aktuality a dění v rámci projektu, ale také další zajímavé informace související s tématem žen v zemědělství, je možné sledovat i na sociálních sítích projektu:

Facebook: https://www.facebook.com/REWARDERASMUS/

Twitter: https://twitter.com/reward_erasmus

Web:  https://learning.reward-erasmus.eu/?lang=cs

Martina Snášelová, hlavní kancelář ASZ ČR

Webová stránka a sociální sítě projektu REWARD


Přečteno: 759x