ASZ ČR požaduje navrácení možnosti uplatňování daňově uznatelných nákladů pro OSVČ

Sdílejte článek
ASZ ČR požaduje navrácení možnosti uplatňování daňově uznatelných nákladů pro OSVČ

Od začátku letošního roku došlo ke zrušení superhrubé mzdy, což mělo za cíl pomoci v této složité době zaměstnancům. Ovšem segment osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), který je mnohdy ještě v obtížnější situaci, byl v tomto směru zcela opomenut. To je poměrně významný problém, neboť sedláci (i mnozí živnostníci) zpravidla hospodaří jako OSVČ. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) je proto přesvědčena, že je spravedlivé a velmi žádoucí narovnat podmínky tak, aby této skupině osob bylo umožněno znovu si započítávat zaplacené pojistné na sociální a zdravotní pojištění do uznatelných výdajů tak, jak tomu bylo až do roku 2008.

Po zrušení superhrubé mzdy v roce letošním se ale § 25 zákona o daních z příjmů již neupravil a podle platného znění tohoto zákona tedy nadále platí, že za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely mj. nelze uznat „pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění“ (§ 25, odst. 1, písm. g zákona o daních z příjmů). ASZ ČR se v této věci obrátila na Ministerstvo financí ČR a na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR s jasnou žádostí o napravení stávajícího stavu a narovnání podmínek v této věci i pro OSVČ. 

Vladimíra Marianovská, Hlavní kancelář ASZ ČR


Přečteno: 434x