Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý Grunt

Sdílejte článek
Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý Grunt

Když začali zemědělští inženýři Denisa a Kamil Mezníkovi, kteří roky pracovali v jiných oborech, před více než deseti lety vysazovat na svazích Vsetínských vrchů své první ovocné sady s cílem budoucího zpracování produkce, dočkali se nepochopení okolí. S heslem „Časy se mění, to dobré zůstává“, v jehož duchu dnes provozují veškerou činnost od vypěstování ovoce na 25 hektarech ekologických sadů, až po výrobu hektolitrů kvalitních destilátů, ale i výtečných povidel, ve vlastním ovocném lihovaru v Janové, však slaví obrovský úspěch. Zástup spokojených zákazníků je důkazem toho, že když se člověk nebojí byť i radikální změny a jde si za svým snem, úspěch se dostaví.   

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý GruntMyšlenku vrátit se alespoň zčásti k odvětví, které vystudovali, a prakticky tak změnit celý svůj dosavadní život, pojali manželé Mezníkovi doslova z gruntu. Snahu věnovat se skutečně smysluplnému počínání a mít se po letech za čím ohlédnout, dovedli takřka k dokonalosti. Vypěstovat si své ekologické ovoce, zpracovat ho ve vlastní provozovně, veškeré odpady pak kompostovat a výsledné kvalitní hnojivo vracet zpátky do sadů - to je dnes ve Veselém Gruntu v Janové na Vsetínsku již každodenní realita. „V zahraničí se tomuto trendu říká od vidlí po vidličku (From Fork to Fork) v našem případě spíše z trávy do skleničky (From Grass to Glass). Máme tak jedinečnou možnost ovlivnit kvalitu ovoce, které zpracováváme a zároveň i navracet do půdy to, co z ní bereme,“ usmívají se Mezníkovi.

Vrchy nejsou na překážku

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý Grunt„Sadařit jsme začali výsadbou prvních dvou hektarů švestek na svazích Vsetínských vrchů, v blízkosti CHKO Beskydy. Bylo důležité správně skloubit stanoviště, meteorologické podmínky a odrůdy tak, aby byly odolné nejen k hlavním chorobám a škůdcům, ale v našich podmínkách i k počasí,“ vysvětluje Denisa Mezníková.

Jako vhodné se ukázaly odrůdy Jojo, Hanita, Stanley, dobré výsledky jsou u německých odrůd Top Taste a Top Hit, nově byly vysazeny slibná Top 2000 a také Valjevka.

Srdeční záležitost - sad starých odrůd

Kromě sadů na Vsetínsku mají Mezníkovi vysazeny ještě převážně hrušně v Poličné u Valašského Meziříčí, kde se daří hlavně odrůdě Williamsově, která dokáže předat svou jedinečnou vůni a chuť do pálenky. Švestkový sad, ale zejména svou srdeční záležitost - sad starých odrůd různých druhů ovoce - mají pěstitelé ještě u vesnice Staměřice na Přerovsku.

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý GruntStaré stromy jsou vysokokmeny, sázené ve čtyřicátých letech minulého století. Nachází se mezi nimi druhy jako Malináče, Croncelské, Jaderničky a nebo třeba Matčino, Panenské, Strýmka. Řez plodících stromů je jiný než u mladých výsadeb, ale v našem případě náročnější pro výšku a rozložitost koruny. Je třeba pečovat i o borku kmenů a chránit ji proti přezimujícím škůdcům. Zde se nám odvděčují drobní zpěvní ptáčci za zimní krmení a budky na hnízdění. Ani nemoci se starým druhům samozřejmě nevyhýbají, ale je překvapivé, že jsou mnohdy méně náchylné, než moderní vyšlechtěné odrůdy,“ informuje paní Mezníková.

Okolo svých sadů vybudovali pěstitelé i dvě naučné stezky věnované ekosadařství a hospodaření v souladu s přírodou. Na názorných příkladech dokazují, jak člověk svým chováním ovlivňuje přírodu a obráceně - jak příroda může jeho práci pomáhat. Na jedné ze stezek, na Vrchní pile, je také uložena geocachingová schránka pro účely v současné době velmi populárních geolokačních her.

From Grass to Glass - z trávy do skleničky

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý GruntRealizace druhé fáze záměru, tedy zpracování vlastní produkce, začala koupí pozemků a stavbou Veselého Gruntu - pěstitelské pálenice a ovocného lihovaru, v Janové u Vsetína roku 2012, a to za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova v rámci opatření určeného na diverzifikaci činností. V únoru roku 2014 zahájila provoz pěstitelská pálenice, v červenci pak ovocný lihovar, v témže roce byla dokončena i kompostárna.

Žádaná pěstitelská pálenice

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý GruntSlužeb pěstitelské pálenice začíná využívat i stále více mladších lidí a také obyvatel měst. Mohou si přivézt vlastní kvas či ovoce. Pokud si přivezou ovoce, v pálenici jim ho odborně zpracují na kvas - podrtí, změří cukernatost, uskladní ve vlastní klimatizované kvasírně, pravidelně měří a tak ho vedou až ke zdárnému vypálení. Nikdy se ovšem nemíchají kvasy od různých zákazníků. Varianta kompletní péče o kvas v poslední době převažuje. Pálí se na nejmodernějších destilačních kolonách, ve třech kotlích o objemu 150, 300 a 600 litrů. Při pálení jsou využívány jak moderní poznatky, tak i tradiční postupy výroby. Pod kotli se topí dřevem z vlastních lesů, zákazníkům tak odpadá práce s jeho sháněním. Po vypálení jsou destiláty ředěny na výslednou lihovost dle přání zákazníka, nejčastěji na 50 % u švestek, 49 % u jablek a 48 % u ostatního peckového ovoce a bobulovin. K ředění je používána vlastní upravená voda, která je už zahrnuta v ceně pálení.

Ovocné destiláty i povidla

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý Grunt„V rámci ovocného lihovaru vyrábíme a prodáváme 100% ovocné destiláty, tedy pálenky z jednoho druhu ovoce bez přidání lihu, aromat, barviv nebo jakýchkoliv jiných látek. Momentálně nabízíme pět základních řad destilátů v balení o různých objemech a lihovosti - slivovici, hruškovici, jablkovici, višňovici a meruňkovici,“ vysvětluje pravá ruka manželů Mezníkových - vedoucí pálenice Tomáš Kovář.  

Sortiment výrobků Veselého Gruntu doplňují ještě povidla, která jsou vařena dva dny tradičním způsobem - v otevřeném měděném kotli, pod který se přikládá dřevo, a za stálého míchání. Není do nich třeba přidávat žádné rosolotvorné činidlo, po zchlazení sama zhoustnou do požadované konzistence.

Drtivá míra byrokracie

Dosti rozsáhlá škála činností, navíc v poměrně choulostivém a velmi hlídaném odvětví - lihovarnictví, k tomu šest zaměstnanců. To musí být jistě byrokratický oříšek…. „Je to tak - evidence, hlášení, kontroly… Za rok a půl jen z celního úřadu 22 kontrol, za rok celkem 37 kontrol z různých státních institucí, přičemž některé dokumenty byly prověřovány i třemi z nich. Smysl řady povinných úkonů nám prostě uniká. Naši zaměstnanci jsou např. pojištěni u dvou zdravotních pojišťoven, bezdlužnost celní správě ovšem musíme prokazovat vůči všem sedmi existujícím pojišťovnám. A to bychom mohli pokračovat dál a dál. Nechceme si rozhodně stěžovat, jen poukázat na to, že míra byrokracie je skutečně drtivá,“ kroutí hlavou manželé. „Kolikrát musím po té úředničině rychle vyjet nahoru do sadů, tam se vydýchat a uklidnit, to zabírá pokaždé,“ směje se energická paní Mezníková.

Vzhůru za zákazníky

Páté místo ve Farmě roku 2019 - Veselý GruntSadům se daří, výrobě také, nastal čas na odpočinek? „Ale kdepak, nastal čas na to představit naši produkci více zákazníkům,“ říká Denisa Mezníková. Slouží k tomu Den otevřených dveří, který se v Janové koná v měsíci květnu. Nechybí ani zážitkové akce pro menší skupiny, které obsahují komentovanou prohlídku pálenice s ochutnávkou, řízenou degustaci pálenek nebo odpočinkový teambuilding. Funguje i e-shop, Mezníkovi vymýšlejí a navrhují různé gurmánské sady či speciální firemní dárky.

„Rádi bychom nabídli naše produkty i členům Asociace. Sledujeme v Selské revui, jak jsou šikovní, nápadití, jak se jim daří, kolik z nich má své vlastní faremní obchůdky. S chutí pro ně vymyslíme a vyrobíme produkty s etiketami na přání, aby tak mohli rozšířit svůj sortiment,“ nabízí paní Mezníková.  

Zdá se, že nápadů a energie mají ve Veselém Gruntu na rozdávání. A to přitom na jejich úspěch, když začali s první výsadbou slivoní na vsetínských vrších, takřka nikdo nesázel. Dnes už je ale naštěstí situace zcela jiná…

Šárka Gorgoňová, ředitelka kanceláře ASZ ČRPřečteno: 550x