Porážky skotu na farmách jsou cestou ke kvalitě, nikoliv daňovým unikům

Sdílejte článek
Porážky skotu na farmách jsou cestou ke kvalitě, nikoliv daňovým unikům

Před několika dny proběhl českými médii článek České lesy jsou plné krav, zemědělci totiž našli nový trik, který pobouřil velkou část členské základny ASZ ČR. Jedná se o rozhovor s předsedou Českého svazu zpracovatelů masa (ČSZM) Karlem Pilčíkem, ve kterém osočuje zemědělce, že úmyslně zneužívají evidenci zvířat k nelegálním porážkám a daňovým únikům. Celý problém však tkví v samotném legislativním nastavení porážek, které je uzpůsobeno zejména pro velká centralizovaná jatka a obsahuje některé neopodstatněné a zbytečné překážky, jež neodpovídají praktickému životu na farmách.

Někteří zemědělci si pak hledají alternativní cesty, jak ekonomicky nejefektivněji svá zvířata porazit. Podle aktuálních statistik Ministerstva zemědělství se k dubnu letošního roku v ČR chovalo více než 230 000 kusů masného skotu, a podíl „uprchlých“ zvířat (3 - 4 tis. ks za rok) tak na tomto stavu činí malé procento. Je proto zřejmé, že článek je populisticky zveličen, aniž by se hlouběji zabýval dalšími fakty a důvody, proč k nelegálním porážkám vůbec dochází. Řešením je bezpochyby větší legislativní podpora malofaremních jatek a umožnění porážek na pastvinách, která by zemědělcům umožnila porážet zvířata na svých farmách bez zbytečného transportu zvířat na vzdálená centralizovaná jatka. Tato zjednodušení, jež umožní spotřebitelům dostat se ke kvalitnějšímu a lokálnímu masu, Asociace soukromého zemědělství ČR dlouhodobě podporuje.  

Z pohledu welfare zvířat, ale i zemědělce, je nejlepší způsob usmrcení zvířete v jeho přirozeném prostředí, tedy přímo na farmě. Maso z takového zvířete má prokazatelně kvalitnější maso, neboť neobsahuje stresové hormony, které se do masa dostávají během transportu na jatka. Maso pocházející z farmářských porážek je navíc tuzemského, ba lokálního původu a nejde ani náhodou o anonymní surovinu, což mimochodem také znamená nejlepší prevenci rizik pro konečného spotřebitele, neboť ten by se k příslušnému chovateli poté, co by jej nákup u něj nějakým způsobem zklamal, už s vysokou pravděpodobností nikdy nevrátil. Nákup masa přímo od zemědělce je navíc nezpochybnitelnou formou posilování potravinové soběstačnosti, po které značná část politiků i spotřebitelů volá.

Názory předsedy ČSZM jsou popsány z pohledu korporátních firem, zpracovatelů masa, kteří se cítí být ohroženi narůstající konkurencí na trhu, a snaží se vyvolat mezi veřejností obavy o kvalitu masa, tak aby co nejvíce ochránili své podnikání. Přísnější regulace domácích porážek, po kterých pan Pilčík volá, celou situaci naopak zhorší. Cestou k řešení je naopak umožnit rozvoj malofaremních jatek – zemědělci pak budou moci legálně zabíjet zvířata na svých farmách. Je třeba podotknout, že v tomto směru je situace v České republice stále zanedbaná a neodpovídající řadě evropských států, kde jsou porážky a zpracování na farmách běžnou záležitostí. Je proto odpovědností státu nastavit současnou legislativu a podpory tak, aby umožnily zemědělcům rozvoj malofaremních jatek a minibouráren, které zaručí tu nejlepší možnou kvalitu masa pro spotřebitele a jsou důležitým doplněním lokální ekonomiky.

Anna Chladová, hlavní kancelář ASZ ČR a Jan Basař, člen Předsednictva ASZ ČR, chovatel masného skotu

Přečteno: 358x