Agrobaroni opět poženou zemědělce do protestů

Sdílejte článek
Agrobaroni opět poženou zemědělce do protestů

Agrární komora ovládaná především iniciativními zemědělskými agrobarony a velkopodnikateli hodlá znovu využít napjaté politické, a nyní i světové ekonomické situace, a  šikuje opět své členy do další protivládní protestní akce.

Jedním z hlavních cílů této demonstrace je opětovně zejména boj za to, aby menší zemědělci a zemědělští podnikatelé v České republice i nadále dostávali nižší provozní dotace než jejich větší kolegové. Česká republika by přitom ve skutečnosti měla být pro celou Evropskou unii přímo odstrašujícím příkladem toho, jak především v minulosti nakládala s veřejnými prostředky nejen Společné zemědělské politiky EU určenými na podporu pro malé a střední zemědělské subjekty, když je přesouvala v maximální možné míře a pod různými, často i průhlednými záminkami do rukou zemědělských velkopodnikatelů.  

Podoba a účel další připravované zemědělské protestní akce navíc nemá v EU ani ve světě obdoby, protože tam se nikde doposud neorganizují a nikdy neorganizovaly demonstrace a protestní akce za tím účelem, aby nepochybně ekonomicky více ohrožená skupina menších a nejmenších zemědělců dostávala méně dotačních prostředků a podpor od státu, než dostávají ti největší a ekonomicky nejsilnější zemědělci a zemědělské podniky tak, jak se tomu děje nyní právě v České republice.  

Agrární komora si snad jen zaslouží obdiv za to, že se jí daří šikovat do protivládních protestů i ty zemědělce a své členy, o kterých veřejně přímo prohlašuje, že stejně nejsou schopni dělat úspěšně ani živočišnou produkci, ani produkci ovoce a zeleniny, pokud nebudou hospodařit na výměře větší než 1500 ha. A stejně tak že se jí daří do protestů zapojovat i ty své členy, kteří hospodaří na výměrách do 150 ha zemědělské půdy, o nichž představitelé Agrární komory naprosto nekompromisně, bezostyšně a bez výjimky veřejně tvrdí a prohlašují, že žádný z těchto zemědělců nic nedělá, neprodukuje žádnou produkci, a tudíž by neměli být tito zemědělci vůbec příjemci dotací.

Skutečnost, že výše uvedená skupina členů Agrární komory aktivně chodí či půjde na protivládní demonstrace prakticky vyzývat vládu k tomu, aby se jim samotným snížily dotace a jejich peníze aby proudily ještě více k zemědělským velkopodnikatelům, je  téměř neuvěřitelné. Že tyto výše zmíněné podniky nejsou pro některé představitele Agrární komory také zřejmě tou hlavní cílovou skupinou pro směrování dotačních podpor, se pak odráží i při jednáních o nastavení dotačních pravidel pro zemědělce v ČR.

Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR

Přečteno: 418x