Asociace soukromého zemědělství podporuje malé bioplynové stanice na farmách

Sdílejte článek
Asociace soukromého zemědělství podporuje malé bioplynové stanice na farmách

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) podporuje malé bioplynové stanice (BPS) - do výkonu 500 kWh - a bylo tomu tak vždy. Domníváme se totiž, že je vhodné využívat moderní technologie v rámci koloběhu materiálu a energií na klasické farmě tak, aby veškeré zdroje byly maximálně zužitkovány a mohly poskytovat teplo či světlo na farmě a pro její nejbližší okolí. Tato naše podpora je ovšem vždy podmíněna tím, že taková BPS se buduje v rámci využití stávajícího hospodářského rozměru a nastavení farmy (tj. do již existující a fungující živočišné výroby) a nikoli jako samostatný byznysový projekt, který by vyžadoval podstatné a účelové navýšení pěstovaných ploch, např. kukuřice, jejíž jediné využití by bylo právě jako „krmivo“ do takto zřizované BPS. Takové projekty nepodporujeme, naše podpora je omezena velikostí výkonu BPS. 

Správnost tohoto kroku mimo jiné potvrdily události posledních měsíců, které vyhnaly ceny energií do astronomických výšek. Sedláci a jejich usedlosti byly vždy svobodní, soběstační a snažili se o to různými způsoby. Dříve to byla například tažná sila (koně, voli, atd.) a otop, dnes to může být a také je výroba energie. Mnoho farem našich členů funguje cirkulárně, zodpovědně k životnímu prostředí a svému okolí. Proto naše podpora menším BPS a i obnovitelným zdrojům energie obecně není nic nelogického. Máme za to, že se jedná o určitý druh budoucnosti - řešení energetické nezávislosti a lokální dostupnosti energií v případě centrálních výpadků nebo jiných energetických ohrožení.

Velice nás proto mrzí zvětšující se tlak na zastropování cen energií i u obnovitelných zdrojů, které jsou  ve své výrobě energie nejblíže přírodě a také zcela nezávislé na ruských dodávkách. Bioplynové stanice mohou vyrábět energii velice stabilně a dodávat ji i v energetických špičkách. Poslední informace o plánovaném zastropování energie z BPS na úrovni 230 Euro proto vidíme jako velice nešťastný krok, který zamezí investicím a bude demotivující pro české zemědělce. 

Chápeme složitou situaci v energetice a nutnost učinit nějaké efektivní kroky k jejímu řešení. Nicméně také platí, že vláda by neměla podléhat populismu a zavádět plošné kroky bez rozmyslu. Ohrožovala by totiž jednak podnikatelský přístup zemědělců a trestala by je za jejich odpovědný postoj při hospodárném využívání energií na jejich farmách a vůči životnímu prostředí. Na takový absurdní a nepochopitelný krok se podnikatelsky nejde připravit a nešlo by jej ani pochopit. Domníváme se, že žádná pravicová vláda si ztrátu důvěry u podnikatelů, o které se opírá, nemůže dovolit.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Jan Basař, člen Předsednictva ASZ ČR

Ing. Martin Novák, člen Předsednictva ASZ ČR

Přečteno: 449x