Současné škrty v národních dotacích musí doprovodit jejich potřebná restrukturalizace

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Současné škrty v národních dotacích musí doprovodit jejich potřebná restrukturalizace

Jednání Předsednictva ASZ ČR se počátkem tohoto týdne zúčastnil Petr Jílek, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání. Mezi projednávanými tématy byly zejména národní dotace – jejich současné nastavení v jednotlivých titulech a především vyhodnocení dosavadních řešení, jejich budoucí nasměrování a očekávaný přínos pro celý sektor. Podle Asociace soukromého zemědělství ČR národní dotace často neplní svůj účel a v některých sektorových titulech jsou jen zdrojem financí pro malý okruh žadatelů, bez toho aniž by reálně pomohly zlepšit konkurenceschopnost a fungování sektoru.

MZe snížilo pro rok 2023 finanční alokaci na tyto podpory a do budoucna podnikne další nutné kroky, které povedou k celkové revizi těchto podpor a jejich lepšímu nasměrování a využívání (viz např. zpráva NKÚ z roku 2022 o zneužití některých podpor).

Dále se projednávalo téma ekologického zemědělství (EK), kde Předsednictvo ASZ ČR potvrdilo velký zájem do zapojení všech pracovních skupin, které se EK věnují. Měla by tak vzniknout širší diskuzní platforma umožňující předkládat úřadům praxi z reálného provozu. Model ekologického zemědělství již provozuje, nebo se k němu blíží poměrně velké množství především soukromých zemědělců a rodinných farem, jež ASZ ČR zastupuje.

Dalším projednávaným tématem bylo i precizní zemědělství, které Asociace podporuje. Zde ASZ ČR obecně prosazuje takové nastavení, které pomůže využívat náročnější technologie i menším farmářům a například poskytne zdarma RTK signál pro všechny zemědělce, kteří jej potřebují. Precizní zemědělství není ale jen o technologiích, nýbrž o celkovém přístupu farmáře k hospodaření a v tomto smyslu jsme jednali o detailech připravovaného nastavení, které podle našeho názoru nyní ne úplně dobře naplňuje tuto podstatu.

Mezi dalšími tématy byla problematika označování zvířat v chovech jelenovitých, kde Asociace považuje za naprosto absurdní požadavek na identifikaci jednotlivých zvířat, protože jde ve své podstatě o divoká zvířata a tyto extenzivní chovy by měly mít úplnou výjimku z navěšování ušních známek. Doufáme, že ministerstvo zemědělství v brzké době implementuje připomínky, které jim byly k této věci zaslány.

Pan náměstek si naše věcné připomínky ke všem výše zmíněným tématům vyslechl a věříme, že padly na úrodnou půdu.

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 312x