Spolupráce SVOL a ASZ ČR na mysliveckém a lesním zákoně

Sdílejte článek
Spolupráce SVOL a ASZ ČR na mysliveckém a lesním zákoně

V přátelském duchu, s cílem naplnit společná témata odsouhlasená v rámci memoranda o spolupráci, které vzniklo na začátku letošního roku, se neslo předvánoční setkání zástupců Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR s představiteli Asociace soukromého zemědělství ČR v Humpolci.

Jeho hlavními tématy byly společné úsilí o prosazování změn v lesním zákoně, které povedou k rozvoji trvale udržitelného lesního hospodaření s vyrovnaným plněním všech tří jeho pilířů, snižování stále narůstající byrokracie v oblasti zemědělství, lesnictví a venkovské ekonomiky a společné prosazování legislativních změn v oblasti myslivosti.

Obě strany shodně konstatovaly, že bez zásadní změny mysliveckého zákona a posílení práv vlastníků půdy a lesů nebude možné zvyšovat druhovou pestrost českých lesů, která zaručuje stabilitu ekosystému a odolnost proti suchu, extrémním teplotám i kůrovci. Pokud se nepodaří dosáhnout stavů spárkaté zvěře únosných pro lesní ekosystém, hrozí, že obrovské finanční prostředky vynaložené na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě byly vynaloženy zbytečně.     

Ing. Marie Růžková, tajemnice SVOL

Přečteno: 439x