Preference solárních panelů na polích může být pro zemědělce rizikem

Jaroslav ŠebekJaroslav Šebek
Sdílejte článek
Preference solárních panelů na polích může být pro zemědělce rizikem

Asociace soukromého zemědělství ČR upozorňuje, že pozměňovací návrh k novele zákona o obnovitelných zdrojích energie, podle kterého by mělo být budování energetických zdrojů s výkonem nad 1 MWh veřejným zájmem, by mohl mít minimálně v některých lokalitách velmi negativní dopad do zemědělského hospodaření. Část zemědělské půdy totiž může být s využitím uvedeného pozměňovacího zákona použita místo pěstování plodin nebo chovu hospodářských zvířat právě k energetickým účelům, zejména pak k instalaci solárních panelů.

Základní filosofie pozměňovacího návrhu – posílit práva vlastníků zemědělských pozemků, je sice obecně správná, zejména za situace, kdy jsou vlastníci půdy v ČR prostřednictvím celé řady zákonů a vyhlášek na svých právech často neúměrně kráceni. Problém ovšem je, že posílení práv vlastníků půdy prostřednictvím preference veřejného zájmu za situace, kdy má jednak mnoho vlastníků vzhledem k rostoucím nákladům na živobytí hluboko do kapsy, a zároveň raketově roste v rámci hledání energetických alternativ poptávka především po fotovoltaických elektrárnách, nahrává vlastníkům k možným pronájmům, nebo prodejům půdy pro tyto účely. Ekonomicky by na tom vlastníci jistě vydělali více, než za pacht či pronájem půdy k zemědělskému hospodaření.

Zmíněný pozměňovací návrh považuje za velké riziko nejen Asociace soukromého zemědělství ČR, ale pokud je nám známo, tak i další nevládní organizace působící v zemědělském sektoru, které také plně podporují výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Že jde přitom o riziko reálné, ukazují v praxi skutečně extrémní finanční nabídky na poskytnutí pozemků k výstavbě fotovoltaických elektráren, které v současné době již řada vlastníků půdy nebo podnikatelé v zemědělství dostávají. V mediálním prostoru navíc sílí apely na urychlené realizace fotovoltaických elektráren s návratností investic do pěti let, a tomu se obtížně odolává.

Ne vše je samozřejmě na pozměňovacím návrhu špatně – posílení práv vlastníků znamená také posílení práv obcí, které jsou vlastníky pozemků, což by mělo vést k urychlení stavebních procesů tam, kde je to vhodné. Nad veřejným zájmem fotovoltaik navíc stojí veřejný zájem ochrany krajiny, a kromě toho je před výstavbou chráněna nejcennější půda. I tak lze ale předpokládat, že vhodné pozemky k pokrytí solárními panely v naší zemi jsou. Novela energetického zákona nicméně ještě čeká projednání v Senátu, a ten má tak další z mnoha možností, jak poslanecký návrh upravit, nejspíše zformulováním nějaké pojistky, která by zajistila primární využití příslušných pozemků pro zemědělské účely. Což ovšem nemusí být všude – i tady platí, že plošné regulace téměř nikdy nepřinášejí užitek.

Investice do fotovoltaiky jsou nepochybně žádoucí, neboť jde o jednu z cest k budování energetické nezávislosti (nejen) na Rusku. Hlavní aktuální problém je ale podle našeho názoru v problematickém připojování nových zdrojů energie do sítě, v absenci pravidel komunitní energetiky a samozřejmě také ve schopnosti akumulace nepravidelných zdrojů energie. Pokud se však mají hledat pro solární panely nové plochy, pak by bylo spíše žádoucí využít pro elektrárny s vyšším výkonem stávající lokality brownfieldů (není jich málo) a pro lokální zdroje zejména plochy, které již solární panely intenzivně obsazují, což jsou střechy již existujících budov, případně zemědělských a dalších stavení, kde je i přes nárůst těchto ploch pořád ještě docela dost místa.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Přečteno: 323x