Slovensko legislativně ukotvilo rodinné farmy

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Slovensko legislativně ukotvilo rodinné farmy

Národní rada Slovenské republiky začátkem prosince novelizovala zákon o sociální ekonomice a sociálních podnicích, který nově definuje „Rodinné podniky“ a „Rodinné farmy“ a ustanovuje jejich základní principy fungování. Pro Slovensko je to průlomový krok a začátek cestky k systematické podpoře rodinných podniků a farem v legislativě Slovenské republiky.

Slovensko je dalším státem, který nastartoval přípravu komplexních legislativních úprav v rámci rodinného podnikání. Největší význam má novela tohoto zákona pro slovenský venkov, kde žije více jak polovina obyvatel Slovenska. Ukotvení pojmu rodinná farma by mělo pomoci vytvořit lepší podmínky pro zajištění přirozené generační kontinuity a udržení rodinných podniků na venkově. Zákon může přispět k postupnému přechodu či nasměrování z globálně orientované produkce na lokální produkci, která zároveň podpoří i sociální, ekonomickou a environmentální funkci venkova.

Přijetím novely zákona 112/2018 o sociální ekonomice a sociálních podnicích byla, podle jeho navrhovatelů, úspěšně završena základní etapa několik let trvající snahy odborníků a politiků o ukotvení definic v legislativě Slovenské republiky (SR). Zákon nově posílí samosprávné funkce Rodinných podniků/farem na základě možnosti ustanovení Rodinné rady jako samosprávného orgánu, nebo se urychlí rozhodovací proces v rámci fungování podniku/farmy. Podařilo se také legislativně stanovit, že práce (výpomoc) příslušníka rodiny nebude považována za černou práci.

Tímto zákonem však legislativní podpora rodinných farem na Slovensku pravděpodobně nekončí, naopak se bude nadále rozvíjet. V dalších etapách chce Slovensko prohloubit legislativní podporu rodinných farem, tak aby byly více respektovány jejich odlišnosti a výhody jejich podnikání.  Další připravovaná legislativa by měla například zjednodušit daňové povinnosti, usnadnit nástupnictví v rodinných podnicích/farmách bez jakýchkoli daní a poplatků či zlepšit podmínky pro vzdělání následníků RF.

Celý legislativní proces schvalování zákona o sociální ekonomice naleznete na: https://bit.ly/3HyPTPj

Krátký proslov předsedy zemědělského výboru Národní rady Slovenské republiky Jaroslava Karahuty k novému legislativnímu ukotvení rodinných farem si můžete poslechnout na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=2C6lrZuY6Jk

Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 794x