Krajina na prvním místě. Ocenění dostaly farmy za budování mokřadů i alejí

MF DNES
Sdílejte článek
Krajina na prvním místě. Ocenění dostaly farmy za budování mokřadů i alejí

Budování mokřadů, tůní a rybníků a sázení stromů na svých pozemcích jsou spojujícím prvkem letošních laureátů ocenění Pestrá krajina. Soutěž letos popáté organizovala Asociace soukromého zemědělství. Podle odborné komise zvítězily farmy s mimořádným přínosem pro krajinu. Ocenění ve středu převzali zástupci farem v aule České zemědělské univerzity v Praze.

Zlatou medaili získaly čtyři farmy. První z nich je Rodinná farma Michlovka, která ekologicky hospodaří ve vísce Michlova Huť u Vimperka. Novákovi tam pečují o 144 hektarů pozemků, farma je zaměřená na šlechtitelský chov šumavských ovcí. „Je to ovce, která sem patří, je to ovce tvrdá, zocelená, odolná, jako místní lidi,“ tvrdí Novákovi z farmy. Jejich stádo čítá 350 bahnic a 35 beranů, mají také 70hlavé stádo masného skotu. V okolí vysázeli několik alejí a vybudovali dva rybníčky.

Druhá zlatá medaile putuje do Českého středohoří, kde je Farma Petra Horčíka. Rodina se stará o 750 hektarů luk a pastvin, několik desítek hektarů lesa a chová 500 kusů masného skotu. Ve spolupráci s dalšími místními pak vysázela aleje podél cest, liniovou zeleň kolem pastvin, více než 2000 stromů ve spolupráci s CHKO, mezi nimiž převládají původní jabloně, hrušně, višně a třešně, ale také jeřáby.

„Pracujete, je tam přestávka, opečete si buřty, dáte si limonádu, pivko, a ti lidi se spojí. Je nádherné, když to sázíte a najednou přijde 70 až 100 lidí,“ řekl při předávání cen Horčík. S mnoha z nich se následně spřátelil, a i oni se poznali navzájem, jde tak podle něj i o kulturní činnost. Na vlastních pozemcích pak rodina vybudovala 28 tůní.

Předposlední zlatá medaile zamířila na Statek Kollertových, v obci Suchý Důl nedaleko Police nad Metují hospodaří rodina od poloviny 18. století. Kollertovi mají více než 100 kusů mléčného skotu, krávy pouští na pastvinu po ranním dojení, což se pozitivně projevuje na jejich zdraví. „Mimořádný přístup k zachování části původní roubené budovy statku, citlivě vystavená stáj bez dotačních podpor, vybudování odpočinkového a vyhlídkového místa i práce s veřejností, včetně exkurzí pro děti ze školek a škol – to je jen malý výčet z bohaté činnosti rodiny, která na svých pozemcích rovněž udržuje a aktivně buduje nové krajinné prvky jako například mokřad a tůň,“ dodala Asociace.

Zlato také putovalo do Moravských Beskyd do obce Karpentná, kde je Farma Petra Křižánka. Sedláci hospodaří na malých pozemcích mezi domy, starají se celkem o plochu 95 hektarů v 33 půdních blocích v osmi katastrech. Vysazují aleje a remízky, v nejbližší době plánují obnovit sad, zpracovávat ovoce a budovat tůně a dva rybníčky.

Stříbro pro bezovou farmu

Zajímavá je také Farma Křížov, která získala stříbrnou medaili. Její majitelé Vondrákovi hospodaří na východním úpatí vrchu Blaník. Rodina původně žila v metropoli, v roce 2017 se ale manželé vzdali městského života, zakoupili půdu a usedlost. Na farmě na pěti hektarech zpracovávají a pěstují černý bez, část z jejich úrody putuje do čajů Sonnentor.

„Vondrákovi rovněž vybudovali na jedné z luk ve spolupráci s CHKO Blaník tři mokřady, druhá louka je využívána k pasení doplňkového chovu ovcí plemene jacob. Vondrákovi se pustili i do výroby produktů pro koncové odběratele, a tak zde vzniká nejen sušený květ jako hlavní produkt, ale i sirupy, šťávy, mošty, čaje, džemy, rosoly a časem se chystají vyrábět také bezový likér,“ dodala Asociace.

Autor: Jan Drahorád

Přečteno: 113x