Rodinná farma Michlovka - zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2022

Sdílejte článek

Prvním zlatým medailistou pátého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen v polovině ledna na konferenci konané v prostorách auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Rodinná farma Michlovka (Svaz chovatelů ovcí a koz). Stejně jako ostatní ocenění vytváří i ona dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

V srdci jihočeské části CHKO Šumava, poblíž hranice národního parku, několik kilometrů jihozápadně od Vimperka leží víska Michlova Huť s 12 budovami a stejným počtem obyvatel. Obec je poprvé písemně doložena v roce 1552 a dříve nesla něměcký název Michlhütte, nebo také Helmbach, a až do poloviny 18. století zde byla sklářská huť s výrobou českého křišťálu. Dnes náleží k městu Vimperk a v čísle popisném 7 sídlí Rodinná farma Michlovka, kde hospodaří rodina Jana Nováka. Klimatické podmínky nejsou lehké a odpovídají poloze pozemků v nadmořské výšce mezi 900 a 1000 m n. m., s průměrnou roční teplotou 3,7 °C a ročním úhrnem srážek až 1500 mm.

Jan Novák na Michlovce hospodaří od roku 1993, od roku 2006 je farma obhospodařována v režimu ekologického zemědělství. Celková výměra obhospodařovaných pozemků, především pastvin, je 144 hektarů, dále k farmě patří tři hektary lesa. Prací na ní se zabývá celá rodina ve dvou generacích. Hlavním zaměřením farmy je šlechtitelský chov našeho půvoního plemene a české genové rezervy - šumavské ovce. Novákovi se věnují zejména udržení a rozšiření jejich posledních dochovaných linií. Základní stádo čítá 350 bahnic a 35 beranů, spolu s jehňaty počet v zimě překračuje i 800 kusů. Náročná práce pro zachování tohoto hezkého, velmi tvrdého a otužilého národního plemene vhodného do našich klimatických podmínek je opravdu záslužná. „O naše ovce se staráme s láskou a v souladu s principy ekologického zemědělství tak, aby se i jiní lidé ve svých chovech těšili z výsledků naší práce,“ říkají Novákovi.

Na farmě se navíc pase ještě stádo cca 70 kusů masného skotu plemene aberdeen angus. Dalším oborem činnosti je agroturistika – zrekonstruovaný objekt původní zástavby nabízí kapacitu 35 lůžek a jednoho apartmánu ve velmi přátelském a klidném prostředí, o kterém sami Novákovi říkají, že “… na Michlovce lišky dávají dobrou noc.“

Příjmy farmy plynou především z prodeje plemenného materiálu a jatečních jehňat a u skotu z prodeje zástavových telat a jatečních zvířat. Vedlejší příjmy tvoří ubytování, služby údržby silnic, prodej masa a další. Nepříjmovou aktivitou rodiny je pořádání aukcí šumavských ovcí a exkurzí na farmě.

Aby Novákovi omezili škody působené chráněnými predátory (vlk, rys), bahní a telí v zimním období na zimovišti v ovčíně na hluboké podestýlce a na jaře vypouštějí již odrostlejší telata a jehňata. Skot a ovce se poklidně pasou v elektrických ohradách vybudovaných ukázkově podle standardů, a plemenné jehničky a beránci, připravovaní k další plemenitbě, v elektrických sítích. Rodina se snaží o co nejšetrnější hospodaření z přesvědčení - ne proto, že se nachází v CHKO Šumava. Její snahou je citlivé začlenění nových staveb do prostoru, aby nenarušily krajinný ráz. Zdařilá stavba nového ovčína a ostatních objektů opravdu odpovídá místním podmínkám. Rovněž tak rekonstrukce poškozených budov provádějí Novákovi ohleduplně a s respektem k původní architektuře, aktuálně se připravuje rekonstrukce další z původních budov - bývalé školy.

V údolí pod vískou také obnovili bývalý rybník s protrženou hrází, který nyní doplňuje malebnost okolní krajiny. V součinnosti s Národním parkem Šumava a základní organizací Českých ochránců přírody vysázeli řadu nových alejí původních, nadmořské výšce a klimatu odpovídajících dřevin. Rovněž tak doplňují a ošetřují stávající původní aleje, remízky i solitéry a starají se o kapličku u cesty mezi pastvinami. Louky jsou díky spásání druhově bohaté, s výskytem mnoha chráněných rostlin a živočichů.

Novákovi hospodaří vynikajícím způsobem udržitelného zemědělství, jak z pohledu produkce, tak z pohledu vztahu k půdě, ke krajině a celkově k životnímu prostředí. Hodnotitelská komise proto udělila Rodinné farmě Michlovka zlatou medaili v programu Pestrá krajina.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

Přečteno: 738x