Statek Kollertových - další zlatá medaile v programu Pestrá krajina 2022

Sdílejte článek

Dalším zlatým medailistou pátého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina, který byl vyhlášen v polovině ledna na konferenci konané v prostorách auly na ČZU v Praze-Suchdole, je Statek Kollertových (ASZ Náchodska). Stejně jako ostatní ocenění vytváří i rodina Kollertových dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

Jihovýchodní výběžek Broumovské vrchoviny v sevřeném údolí potoka Ledhujky, asi 2,5 kilometru východně od Police nad Metují skrývá malebnou vesničku Suchý Důl. Čas jako by se zde zastavil. Okolní krajina opředená tajemnými příběhy se zachovalou typickou venkovskou architekturou krásných starobylých roubených i zděných domů vás okamžitě zaujme. Dlouhá podhorská víska (399 obyvatel) s krajinou doplněnou kapličkami, křížky a sochami připomíná významnou Vambeřickou poutní cestu, která zdejším krajem prochází.

V Suchém Dole v původním statku s číslem popisným 30 hospodaří rodina Kollertových od poloviny 18. století. Hospodaření rodiny bylo přerušeno v padesátých a šedesátých letech na deset let, kdy komunisté donutili Jana Kollerta, dědečka současného hospodáře, vstoupit do místního JZD. Ovšem nezdolný a hrdý sedlák Jan hned při malém uvolnění v roce 1967 požádal o vydání pozemků a opět začal na statku soukromě hospodařit - v těžké době a hlavně komunistům navzdory. S nezdolným úsilím a vírou se spolu s babičkou věnovali chovu mléčného skotu až do roku 1992. V tomto roce předali hospodaření synu Václavovi. Hospodářství se postupně modernizovalo a po 20 letech došlo k dalšímu předání mezi generacemi. A tak dnes hospodaří na statku vnuk Petr s manželkou za stálé pomoci rodičů. Ve dvou synech jim už roste další generace.

Všechny obhospodařované pozemky, cca 80 hektarů v nadmořské výšce od 500 až do 600 m n. m, leží v CHKO Broumovsko. Dvacet hektarů tvoří orná půda, kde Kollertovi pěstují obilí a víceleté pícniny pro potřebu mléčného stáda, na zbylých 60 hektarech jsou trvalé travní porosty. Do roku 2020 užívali stáje v původním statku, ale ty přestaly vyhovovat, proto postavili novou, současným požadavkům vyhovující stáj s kapacitou 140 ks skotu. Nyní chovají Kollertovi více než 100 kusů mléčného skotu.

Od doby dědečka rodina stále udržuje tradici každodenního přístupu laktujicích krav na pastvinu po ranním dojení, ze které se vrací večer opět na dojení, to se projevuje pozitivně nejenom na zdraví a kondici krav, ale zároveň zachovává vysokou mléčnou produkci. Na orné půdě pěstují Kollertovi obiloviny bez aplikace minerálních hnojiv, pouze s použitím statkových. Na svých pozemcích nejenže tolerují, ale i udržují a aktivně budují nové krajinné prvky jako například mokřad a tůň. Mimořádný přístup k zachování části původní roubené budovy statku, citlivě vystavená stáj bez dotačních podpor, vybudování odpočinkového a vyhlídkového místa i práce s veřejností, včetně exkurzí pro děti ze školek a škol, to je jen malý výčet z bohaté činnosti rodiny.

„V naší rodině se hospodářství předává z generace na generaci po staletí, proto hospodaříme s půdou velice šetrně, s pokorou a rozmyslem a stejně tak přistupujeme i k okolní krajině,“ říká Petr Kollert. Pro hodnotící komisi bylo ctí a radostí udělit Statku Kollertových zlatou medailí v programu Pestrá krajina.

Stanislav Rampas, člen hodnotitelské komise programu Pestrá krajina

Přečteno: 809x