Rodinné zemědělství je základem venkovské prosperity

Sdílejte článek
Rodinné zemědělství je základem venkovské prosperity

Tento týden se ve Frýdlantu nad Ostravicí koná národní konference Venkov 2023, kterou pořádá Spolek pro obnovu venkova České republiky (SPOV ČR) pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, předsedy ASZ ČR Jaroslava Šebka a dalších. Za ASZ ČR se druhého dne konference účastnil místopředseda Jan Štefl, který vystoupil na hlavním plenárním zasedání a následně moderoval jednu ze čtyř pracovních skupin na téma Prosperující venkov.

Životaschopný a prosperující venkov se neobejde bez rozvoje a podpory různorodých podnikatelských aktivit. Jedním ze základních a také tradičních podnikatelských aktivit, které jsou neodmyslitelně spjaté s venkovem, je lokálně ukotvené rodinné zemědělství. Zemědělství je samo o sobě jedno z nejnáročnějších typů podnikání z pohledu investic, závislosti na počasí a klimatických podmínek, nebo pracovního nasazení, ale svými aktivitami i zázemím podporuje a stimuluje další typy podnikání nebo činnosti místních obcí, spolků apod. Rodinné farmy jsou navíc lokálně ukotvené, starají se o krajinu kolem sebe a zajištují generační kontinuitu a stabilitu svého podnikání. I takto by se dala shrnout hlavní stanoviska ASZ ČR, která padla na plenárním zasedání konference Venkov 2023.

Mezi čtyři hlavní témata konference a zároveň pracovní skupiny konference patřily: odolný venkov, prosperující venkov, propojený venkov a silnější venkov. V rámci pracovní skupiny Prosperující venkov, kterou moderoval místopředseda Štefl, se účastníci shodli, že venkov nabízí velký potenciál lokální produkce, odbytu a zpracování primárních zemědělských komodit, který je nutné co nejvíce podporovat a podněcovat. Konference ve svém závěru na základě výstupů pracovních skupin zformuluje strategické cíle, které budou následně předány politikům jako doporučení k dalšímu směřování českého venkova.

Ing. Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR

Přečteno: 239x
Katalog farem