Sedláci z ASZ ČR na konferenci VENKOV 2023

Anna ChládováAnna Chládová
Sdílejte článek
Sedláci z ASZ ČR na konferenci VENKOV 2023

Na národní konferenci VENKOV 2023, která se konala minulý týden ve Frýdlantu nad Ostravicí, dorazily tři stovky účastníků z celé České republiky z řad starostů, místních akčních skupin, jednotlivých ministerstev, odborníků na rozvoj venkova a samozřejmě tu nechyběli ani sedláci zastupující lokálně ukotvené rodinné zemědělství a Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). Místopředseda ASZ ČR Jan Štefl a člen Předsednictva ASZ ČR Roman Koutek moderovali jednu z pracovních skupin s názvem Prosperující venkov. Výstupy z této pracovní skupiny jsou součástí usnesení, které bude následně sloužit k jednání s politickou reprezentací. Na konferenci také vystoupili další členové ASZ ČR z rodinných farem - Markéta Menšíková z Farmy Menšík, Marek Daňhel (Pestrá krajina 2020) nebo Jiří Michalisko (Pestrá krajina 2021).

Pracovní skupina Prosperující venkov se shodla na tom, že v udržení zaměstnanosti na venkově hrají rodinné farmy nezastupitelnou roli svým lokálním a generačním potenciálem. V podmínkách českého zemědělství je proto nutné více podpořit a využít potenciál rozvoje krátkých dodavatelských řetězců a lokálního zpracování a prodeje potravin, které zajistí vyšší potravinovou bezpečnost České republiky. Skupina dále poukázala na zemědělské dotace, které je nutné ve vyšší míře orientovat na podporu udržitelné produkce potravin, tj. produkce, která je v souladu s nastavenými environmentálními pravidly a cíli Společné zemědělské politiky. V neposlední řadě je důležité zlepšení image zemědělství jako oboru a zvyšování povědomí o výhodách lokální produkce, stejně tak jako zapojení dalších ministerstev (ministerstvo školství, ministerstvo pro místní rozvoj a další).

Děkujeme Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) za organizaci této konference, která již několikátým rokem umožňuje osobní setkání zástupců řady institucí, organizací a vesnických obyvatel, kterým záleží na rozvoji pestrého a ekonomicky silného venkova.

Ing. Anna Chládová, hlavní kancelář ASZ ČR

Roman Koutek, člen Předsednictva ASZ ČR

Přečteno: 194x
Katalog farem