ASZ ČR se vymezuje proti lžím Zemědělského svazu ČR

Sdílejte článek
ASZ ČR se vymezuje proti lžím Zemědělského svazu ČR

V poslední době Zemědělský svaz ČR vznáší opakovaně a systematicky zcela nepodloženou kritiku vůči Asociaci soukromého zemědělství ČR. V následujících odstavcích proto zástupci ASZ ČR shrnují svůj postoj k této kritice a uvádí věci na pravou míru. Zároveň ASZ ČR předznamenává, že jejím primárním zájmem je věnovat se především prosazování zájmů sedláků, nikoli neustálým reakcím na drzé osočování zástupců z jiné organizace, kteří jsou pro odvedení pozornosti od svých neúspěchů zřejmě připraveni udělat cokoli.

V čísle 13/2024 týdeníku Zemědělec vydal Zemědělský svaz reakci na prohlášení Jaroslava Šebka, předsedy ASZ ČR. Jednalo se o jeho vystoupení v Otázkách Václava Moravce ze 17. března. Zemědělský svaz se věnuje Šebkově větě „jsme nejsilnější zemědělskou organizací“ a údaji o 7 500 členech, přičemž ZS tvrdí, že se jedná o nepravdivé tvrzení. Dále se v textu uvádí, že „ASZ dlouhodobě neuvádí žádné veřejně dostupné informace o své členské základně a není nám jasný ani způsob, jakým své členy vlastně počítá“.

Zástupci Zemědělského svazu tak nyní řeší počty členů ASZ ČR a nejspíš to považují za důležitější věc, než řešení problémů svých členů a problémů agrárního sektoru jako celku. Ačkoli je v rámci českého zemědělství řada oblastí, které vyžadují mnoho práce a kterým bychom se věnovali raději, musíme na zmíněný článek reagovat a ohradit se vůči lživým tvrzením. Chceme zdůraznit, že všechny povinné informace o naší organizaci zveřejňujeme ve sbírce listin a další relevantní informace jsou dohledatelné na našem webu, který je svou robustností a informačním obsahem poměrně výrazně vzdálen webu Zemědělského svazu. Transparentně tedy vše komunikujeme.

Nikdy jsme se nevyhýbali otázce týkající se počtu členů, o kterém informujeme mediálně průběžně, a teprve v současné době to začalo zástupcům Zemědělského svazu vadit. Počet zastupovaných osob se postupně zvyšuje a dosahuje 7,5 tisíce subjektů samostatně podnikajících v zemědělství nebo jinak samostatně činných v příbuzných oborech, a to součtem regionálních a svazových spolků. Překryvy členů platících příspěvky jsou z praktických zkušeností i z ekonomických důvodů zcela minimální. Zároveň je potřeba zdůraznit, že jsme zájmové sdružení právnických osob a takových členů máme nyní 49. Za podstatné považujeme rovněž to, že zastupujeme velikostí i zaměřením širokou škálu zemědělců, kteří současně žijí v lokalitě, ve které hospodaří. Zastupujeme fyzické i právnické osoby a dokonce i podniky, které odešly ze Zemědělského svazu k ASZ ČR. Nemáme žádnou potřebu si nic vymýšlet – vliv a síla členů Asociace, která byla budována zcela od nuly, je zřejmá. A to na rozdíl od Zemědělského svazu, který jen organizačně navázal na již vytvořenou strukturu svých předchůdců ze socialismu.

Autoři článku Zemědělského svazu nejspíš hledají jakýkoli způsob, jak dehonestovat ASZ ČR, která předkládá a prosazuje jasná témata a v řadě z nich je úspěšná. To možná Zemědělskému svazu není příjemné. My se k podobným praktikám snižovat nebudeme, ale ohrazujeme se proti tomuto způsobu jednání, který boří cestu k rovnocenné a v mnoha rovinách žádoucí spolupráci. Mrzí nás, že namísto očekávané omluvy za minulé polopravdy v textu tiskového mluvčího ZS p. Píchy „Podraz s hrabošem“, přichází další útok a snaha zpochybnit relevantnost a důvěryhodnost ASZ ČR. 

Takové pokusy jsou ale zbytečné, protože ona kritická tvrzení nejsou pravdivá. Očekáváme tedy omluvu od Zemědělského svazu i za toto nové napadání. V jiném případě bude velmi těžké do budoucna spolupracovat na společných cílech. Je totiž zcela jisté, že ASZ ČR již několikrát pomohla prosadit potřebné záležitosti důležité také pro členy Zemědělského svazu a řešit počty členů cizích organizací k tomu nikdy nepotřebovala.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Ing. Jan Štefl místopředseda ASZ ČR

Jan Staněk, místopředseda ASZ ČR

Přečteno: 1 523x