ASZ ČR: Malé bioplynové stanice potřebují předvídatelné podmínky a podporu

Sdílejte článek
ASZ ČR: Malé bioplynové stanice potřebují předvídatelné podmínky a podporu

Sněmovní hospodářský výbor bude tento týden projednávat LEX OZE III. Asociace soukromého zemědělství ČR požádala členy tohoto výboru o jasné řešení problematické situace malých bioplynových stanic (BPS), které byly uvedeny do provozu v roce 2013. Dále žádá o řešení nevyjasněných pravidel týkajících se daně za teplo vyrobené z bioplynu. Obě témata jsou podstatná pro modernizaci výroby obnovitelného bioplynu a pro flexibilní výrobu elektřiny.

Jedná se o témata týkající se řady našich členů, kteří provozují menší bioplynovou stanici (tj. cca do 500kWh).  Řešení disproporce provozní podpory zdrojů uvedených do provozu v roce 2013 je již v tuto chvíli na stole v podobě pozměňovacího návrhu poslance Ivana Adamce (srovnání podpory zdrojů 2013) předloženého k tisku LEX OZE III. Ten bude 20. června projednávat hospodářský výbor PSP ČR. Problematickou daň řeší pozměňovací návrh podaný společně poslanci Robertem Telekym a Ivanem Adamcem, taktéž k tisku LEX OZE III. Hospodářský výbor by podle ASZ ČR měl podpořit oba výše uvedené pozměňovací návrhy.

Bioplynové stanice zprovozněné v roce 2013 byly spuštěny již po tzv. solárním boomu, tedy v době, kdy stát rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) spíše omezoval. V takové atmosféře byl novelizován zákon o podporovaných zdrojích tak, že se podpora již nepočítala jako do roku 2012 pomocí diskontované návratnosti (tedy včetně přiměřeného zisku), ale pomocí tzv. prosté návratnosti. Prostá návratnost znamená, že se vložené prostředky vrátí bez jakéhokoli zhodnocení. Provozovatelům byl jako určitá kompenzace nabídnut příspěvek na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, tzv. KVET, který snížení podpory dorovnával. Obě podpory se kombinovaly (sčítaly).

Provozovatelé tak byli motivováni investovat do technologií na využití tepla. Často se jednalo například o teplovody, které dnes vytápějí obce. Poskytování příspěvku na KVET bylo ovšem od 1. ledna 2023 zastaveno. Energetický regulační úřad jej přestal vyplácet. Zastavení tohoto příspěvku na rok 2023 byl s ohledem na vysoké ceny energie pochopitelný krok. Ceny elektřiny se však pro rok 2024 výrazně snížily. Přesto se o vyplácení této podpory znovu neuvažuje. Bez příspěvku KVET lze malé bioplynky postavené v roce 2013 provozovat jen velmi obtížně, a to zejména v prostředí, kde mají ostatní BPS a teplárny zhruba o 15 % vyšší podporu.  

Řada z těchto bioplynek se připravovala k přestavbě na biometan, což je podle ASZ ČR velmi dobrý krok s ohledem na diverzifikaci zdrojů zemního plynu. Ne všude je to však možné uskutečnit. Na řadě lokalit totiž není síť zemního plynu přítomna nebo by bylo obtížné najít náhradu za poskytované teplo. Přechod na biometan také vyžaduje poměrně značné investice. Na tyto investice budou potřebovat provozovatelé úvěr. Za situace, kdy stát změnil podmínky poskytování podpory, jsou tak bioplynové stanice uvedené do provozu v roce 2013 prakticky nefinancovatelné, protože provozování těchto zařízení nevytváří dostatečný příjem. Provozovatelé byli často nuceni sáhnout k rozkladu splátkového kalendáře u již stávajících úvěrů.

Dále ASZ ČR požádala o řešení situace v oblasti daně z tepla z bioplynu. Tato daň je poměrně administrativně náročná. Bioplyn je obnovitelný zdroj, který stát podporuje, jeho zdanění tak nedává příliš smysl. ASZ ČR věří, že se v průběhu diskuze nad zákonem LEX OZE III najde řešení, které umožní zejména provozovatelům bioplynových stanic zajistit dostatečnou podporu pro jejich další provoz. A zároveň usnadní i přípravu na modernizace směřující k výrobě českého obnovitelného plynu (biometanu) nebo flexibilní výrobě elektřiny potřebné pro rozvoj intermitentních obnovitelných zdrojů. 

Je třeba shrnout, že jasná a předvídatelná podpora přes teplo, ale hlavně přes elektřinu je zejména zásadní pro menší bioplynové stanice. Důvody jsou zřejmé – neekonomičnost rekonstrukce malých BPS na biometan a zpravidla velké vzdálenosti farem od potrubí zemního plynu, kam by se dal biometan vtláčet. Zachování či rozvoj provozu menších BPS jsou přitom velmi důležité právě pro svou lokálnost, energetickou bezpečnost a celkově nižší zatížení pro okolí. Proto se na tuto variantu podpory obnovitelných zdrojů nesmí zapomínat. Stát musí umět lépe rozlišovat malé a velké zdroje energie a ke každé této skupině by měl umět přiřadit správný a efektivní způsob podpory.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

Přečteno: 726x