Druhý díl knihy VYHNANCI, dokumentující akci KULAK se připravuje!

Sdílejte článek
Druhý díl knihy VYHNANCI, dokumentující akci KULAK se připravuje!

Zveřejňujeme výzvu autora této záslužné publikace, Miroslava Růžičky, který se opět snaží sebrat co nejvíce autentických příběhů z doby násilného vystěhování.

Vážení,

chcete svěřit svůj smutný životní příběh z doby vašeho vystěhování bolševikem v letech padesátých v akci „KULAK“ do druhého dílu knihy VYHNANCI? Nejste první, kdo si to přeje…a proto zavzpomínejte a pište!

V úvodu se snažte, aby se čtenář vašeho osudu dozvěděl, ve které části naší ČSR jste tehdy hospodařili, který to byl okres. Zmiňte se případně o historii vašeho rodu, jak velké bylo vaše hospodářství, co se pěstovalo, jak bylo strojově vybaveno, pokud si pamatujete značky zabavených strojů. Nezapomeňte též v úvodu napsat jména hospodáře i manželky a dětí včetně žijících prarodičů (výměnkám). U všech jmen pak uveďte do závorky jen rok narození.

Popište, jak a čím začínaly represe pro vaši rodinu, kdo tak činil, zatýkalo se? Byl vůbec soud? Přišla chvíle odsunu - loučení s domovem: tyto okamžiky pokud možno přiblížit co nejpodrobněji, jak se chovali vykonavatelé stěhování, co říkali apod. Na čem a kam vás odvezli, potíže po cestě, jaké bylo pro vás připraveno náhradní bydlení, jak se k vám chovali nadřízení na pracovišti, jak bylo naloženo s vašimi dětmi, jak je přijala škola v cizím prostředí apod. Došlo ještě k dalšímu stěhování? Popište pracoviště i výdělky!

Mohli jste se potom někdy vrátit do vašeho bývalého domova? V jakém stavu jste jej našli? Jak pro vás dopadly restituce? Můžete přiložit některé důležité dokumenty (stěhovací dekret, pokutový výměr, doklad o zabrání strojů, apod.). Zasílejte jen kopie, originály si stále opatrujte! Nejcennější by byla dobová fotografie z okamžiků stěhování - tu prosím jen zapůjčit - bude určitě vrácena!

Váš životní příběh napište asi na 2 - 4 stránky A4. Na závěr připište svoje ohlédnutí se zpět a pocity, které máte z toho všeho minulého dnes. Nezapomeňte připsat svoji adresu a další kontakty!

Budu rád, když váš příběh nebudu muset nijak upravovat, což mi jistě v případě potřeby dovolíte. Prostě, popište události, jak šly postupně za sebou, nestyďte se za nic, ani za jména soudruhů utlačovatelů! Vše byla drsná neuvěřitelná pravda a jistě se mnou souhlasíte, že svědectví musí zůstat zachováno! Proto neváhejte, zavzpomínejte a pište rukopisně, strojově či e-mailem - čekám a děkuji za pochopení.

Srdečně zdraví politický vězeň Miroslav Růžička.

Adresa: Vilémov u Golčova Jeníkova 47, 582 83
E-mail: ~nMsT9546iIjGKi_ggnwO1p
Telefon: 569 449 147

P. S. Nebudu mít nic proti tomu, když přiložíte známky pro případné další písemné kontakty s vámi. Pochopte, jsou a budou vás desítky, kterým bych rád sdělil, že kniha je vytištěna. Jen s vaší pomocí toto vše chci a mohu realizovat. Děkuji.

Přečteno: 75x