Historii je nutné stále připomínat

Sdílejte článek
Historii je nutné stále připomínat

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) spolu s Konfederací politických vězňů v čele s předsedkyní Naděždou Kavalírovou a MAS Karlštejnsko se podílely na pietním shromáždění k uctění památky tisíců politických vězňů v areálu Velké Ameriky na Karlštejsnku v sobotu 24. dubna.

Cílem akce bylo přitom především připomenout stinné stránky historie tohoto regionu v minulém století. Podle Josefa Stehlíka z vedení ASZ a MAS má každý region vedle míst, kterými se pyšní a kterých je na Karlštejnsku bezpočet, také svou pohnutou historii, kterou by zejména určitá část lidí z paměti celého národa nejraději vytěsnila. Takovým místem je podle jeho slov i lom Mexiko u Velké Ameriky, kde byly v padesátých letech komunistickým režimem za nelidských podmínek internovány tisíce nepohodlných politických vězňů. Podle Stehlíka je povinností pravicově zaměřeného sedláka připomínat memento tohoto „českého Mauthausenu“ nejen mladé generaci jako varování před metodami komunistického režimu, s nimiž se většina dnes žijících lidí již v praxi nesetkala. „Významní a moudří lidé nám zanechali dvě důležitá poselství - první říká, že národ, který nezná svoji historii, je odsouzen k tomu prožít si ji znovu; druhá říká, že k tomu, aby ve světě zvítězilo zlo postačí, aby slušní a dobří lidé zůstali sedět doma se založenýma rukama,“ uvedl na závěr svého projevu Josef Stehlík. Pietní shromáždění přitom podle něj v praxi naplnilo oba tyto vzkazy a přispělo zároveň k naději, že alespoň část společnosti udělá vše pro to, aby naše děti a jejich děti nikdy nezažili nic podobného osudu lidí, kteří zde před šedesáti lety trpěli a umírali. Sobotní pietní akci provázely náboženské promluvy a motlitby se zpěvy zástupců několika církví. Pro všechny přítomné pak bylo poučné a přínosné strávit několik chvil ve společnosti prostých hrdinů nezlomených komunistickým terorem.

Petr Havel, na základě článku Ing. Libora Řeháka, PhD.

Historii je nutné stále připomínat

Historii je nutné stále připomínat

Historii je nutné stále připomínat

Přečteno: 71x