2. místo: Rodinná farma paní Marty Votrubové - ASZ Tábor

Sdílejte článek

Rodinná farma paní Votrubové se nachází ve vesnici Doubí nedaleko od Tábora. Soukromě hospodařit začala s rodinou v roce 1990. Začali obdělávat svých 14 ha a k tomu si pronajali dalších 58 ha půdy.V roce 1991 se rozhodli postavit farmu pro výkrm prasat s kapacitou 30 prasnic a 300 prast ve výkrmu. Naskladnění selat proběhlo již v květnu 1992 současně s kolaudací celé stavby.

Začátky hospodaření nebyly příliš snadné jak finančně tak po stránce pracovní. Dnes však dosahují 22 ks odchovaných selat na prasnici, v žíru mají v průměru 82 dkg přírůstku. Spotřeba jádra se pohybuje pod hranicí 3 kg. V roce 2002 nakoupili 23 ha půdy, takže dnes hospodaří na 95 ha. V letošním roce zasili 20 ha řepky a na ostatních hektarech krmné obilí pro výkrm prasat; přebytky obilí prodávají.

Za dobu 12ti let vybavili farmu všemi potřebnými stroji, které jsou třeba pro dobrý chod farmy: zejména traktor 130 Antares, kombajn E 514, lis, pluh, postřikovač, rozmetadlo atd.

Chod farmy zajišťuje společně celá rodina. Syn Martin se stará o pole a úrodu, paní Votrubová zajišťuje chod ve výkrmně a děda, který v letošním roce oslaví 80 let, má ještě velký životní elán a není pro něho žádný problém práce s traktorem. V sezóně zaměstnávají ještě jednoho pracovníka.

V letošním roce navštívila farmu komise EU, která byla s chovem prasat spokojena a konstatovala, že farma splňuje normy EU.

Představa rodiny Votrubových do budoucnosti vypadá asi takto: s chovem prasat budou pokračovat i nadále, ale bez dalšího rozšiřování, nově založí chov krav BTPM v počtu 20ti kusů.

V příštích letech chtějí své úsilí soustředit na rozvoj agroturistiky.

"Závěrem bych se chtěla vrátit krátce do minulosti, kdy v roce 1955 byli rodiče mého manžela vystěhováni ze svého statku v Libohošti u Neveklova. Otec byl uvězněn jako nepřítel kolektivizace venkova. Byly to smutné chvíle, kdy v několika hodinách byli zbaveni svého majetku a odvezeni neznámo kam. Do svého rodiště se mohli vrátit až po roce 1989, ale toho se bohužel nedočkali. Útrapy spojené s navrácením majetku byly přímo nechutné. Jejich majetek byl ukraden několika hodinách, ale vrácení trvá léta. Dodnes máme nevypořádané pohledávky v ZD Vrcholkovic Janovice, které je v likvidaci. 28 ha zemědělské půdy jsme přímo pronajali v místě a zároveň jsme usilovali o výměnu za státní půdu u nás, ale neuspěli jsme. Totéž se týká prodeje státní půdy, kdy soukromý zemědělec nemá šanci nákupu, protože pronajatá státní půda patří i nadále těm, kteří mají pronajato, tj.družstvům.

Doufám, že to částečně vyřeší novela zákona o prodeji státní půdy.

Přeji Vám krásný a pohodový rok!"

Votrubová Marta, Doubí 16

Přečteno: 290x