Dožínkový festival s celodenním odborným programem

Sdílejte článek
Dožínkový festival s celodenním odborným programem

Česko-švýcarský dožínkový festival pro rodiny s dětmi, školy, školky a farmáře s rodinami, který pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR ve spolupráci s občanským sdružením Park dětem a švýcarskou asociací soukromých zemědělců (SFU), se uskuteční v sobotu 28. září na rodinné farmě Jankových ve Vysoké Libyni u Kralovic. Hlavním tématem akce bude „Rok rodinných farem 2014“, který vyhlásila OSN a k němuž se ASZ ČR připojila.

Po celý den (od 9.00 do 17.30 hod.) bude pro odbornou veřejnost připraven přednáškový cyklus složený z vystoupení téměř dvacítky našich předních odborníků z oblasti zemědělství, potravinářství a ekologie. S přínosem Společné zemědělské politiky 2014-2020 ve vztahu k rodinným farmám seznámí přítomné bývalý ministr zemědělství Petr Bendl a jeho bývalý 1. náměstek Vilém Žák, o kvalitě potravin v ČR a přínosu přímého prodeje ze dvora pohovoří agrární analytik a odborník na segment potravinářství Petr Havel, ekonomikou rodinných farem se budou zabývat ředitel odboru zemědělských statistik Jiří Hrbek a Tomáš Doucha z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Na vztah rodinné farmy k venkovu a její vliv na konkrétní obec se zaměří představitelé Svazu měst a obcí Dan Jiránek a Josef Bezdíček. Vlastnictví půdy, krajinotvorba, půdní fond, eroze a pozemkové úpravy versus rodinné farmy budou tématem přednášek děkana fakulty životního prostředí ČZU v Praze Petra Skleničky, ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Jiřího Hladíka a náměstka VÚMOP pro půdní službu a informatiku Ivana Novotného. S různými tématy týkajícími se rodinných farem vystoupí i představitelé Asociace soukromého zemědělství ČR a švýcarští partneři.

Čestným hostem festivalu, jehož vystoupení se bude týkat postavení rodinných farem ve společnosti a připomenutí roku 2014 jako Ekumenického roku rodin, bude kardinál Dominik Duka, primas český a arcibiskup pražský.

Festival přinese i celodenní program pro děti v podobě několika naučných stezek, interaktivních dílen, hrátkobraní či tanečního workshopu, pro jejich rodiče pak folklórní veselice a dožínkové tradice. Všichni navíc budou moci v průběhu dne ochutnávat a nakupovat produkty a výrobky farmářů – členů Asociace soukromého zemědělství ČR – z celé republiky.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR

Dožínkový festival s celodenním odborným programem

Přečteno: 290x
Katalog farem