„Křížová cesta“ českého sedláka

Sdílejte článek
„Křížová cesta“ českého sedláka

„Křížovou cestu“ českého sedláka – cyklus 12 největších problémů českého zemědělství a venkova s nabídkou jejich reálných řešení prostřednictvím rodinných farem – představil široké veřejnosti v rámci celodenního odborného semináře na farmě rodiny Jankových ve Vysoké Libyni v den svátku svatého Václava předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík.

Vyhasínající život na vesnici, zpřetrhané vlastnické vztahy, mezigenerační problém, zničená krajina, půda poškozená erozí, nekvalitní potraviny, nedostatek pracovních příležitostí na vesnici – to jsou potíže, které trápí celý venkov. Asociace soukromého zemědělství ČR má v příštím roce, který byl OSN vyhlášen jako Rok rodinných farem, v úmyslu tyto konkrétní problémy podrobněji rozpracovat, seznámit s nimi a navrhnout zcela reálné cesty jejich řešení formou několika seminářů na členských farmách ASZ určených jak sedlákům, tak lidem z obcí a měst, poslouží také jako podklad k diskusi. „Křížová cesta“ českého sedláka jakožto východisko k prioritám selského stavu bude formou programu nabídnuta i politickým stranám.

„Křížová cesta“ českého sedláka Odborný seminář ve Vysoké Libyni nabídl bohatý program za účasti mnoha významných hostů a přilákal jak zástupce z nejrůznějších regionů ASZ, tak širokou veřejnost. Konal se v rámci Česko-švýcarského dožínkového festivalu pořádaného Asociací soukromého zemědělství ČR společně s občanským sdružením Park dětem a švýcarskou Asociací soukromých zemědělců. Pro obě agrární organizace to znamenalo začátek spolupráce, která vyústila v partnerství v podobě budoucího pořádání výměnných pobytů či organizování dalších společných akcí. 

Vystoupení zástupců švýcarské Asociace soukromých zemědělců bylo pro účastníky semináře zajímavým přínosem. Představili v něm nejen svá hospodářství, ale i tamní agrární politiku včetně její připravované reformy. Čeští sedláci tak měli možnost srovnání se státem, kde nedošlo k násilnému přerušení soukromého hospodaření a kde aktuálně funguje více než 57 tisíc menších rodinných farem převážně v ekologickém režimu. Švýcarští zemědělci se mohli na oplátku seznámit s hospodařením českých sedláků, a to v rámci tři dny trvajícího programu zahrnujícího návštěvy několika farem členů ASZ v různých regionech.

„Křížová cesta“ českého sedláka V průběhu semináře, moderovaného agrárním analytikem Petrem Havlem, vystoupil s informacemi ke Společné zemědělské politice 2014-2020 bývalý ministr zemědělství Petr Bendl, ekonomice rodinných farem se věnovali ředitel odboru zemědělských statistik Jiří Hrbek a Tomáš Doucha z ÚZEI, za Státní pozemkový úřad promluvila 1. náměstkyně ústředního ředitele Veronika Nedvědová.

O vztahu rodinné farmy k venkovu a jejím vlivu na konkrétní obec hovořili předseda a místopředseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a Josef Bezdíček. Zároveň došlo k podpisu smlouvy o partnerství mezi Svazem měst a obcí ČR a Asociací soukromého zemědělství ČR.

Na množství zničených lidských osudů během procesu kolektivizace venkova vzpomněla ve svém proslovu předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. 

„Křížová cesta“ českého sedláka Zlatým hřebem akce, která kromě odborných seminářů zahrnovala i celodenní program pro rodiče s dětmi pod širým nebem, byla návštěva kardinála Dominika Duky. Kardinál požehnal dožínkový věnec, pronesl modlitbu za venkov a sklidil potlesk za omluvu soukromým zemědělcům za jejich nedostatečnou podporu v předchozích letech: „Musím vyznat, že obrana soukromých zemědělců měla z naší strany právo na větší pomoc a ochranu. Trochu se i stydím za to, že se mezi námi nalezli i ti, kteří kolektivizaci venkova napomáhali. Také se jako církev musíme omluvit, že jsme na drobné zemědělce dostatečně nemysleli po revoluci a starali se více o sebe.“

Při následné diskusi se sedláky přišla řeč i na církevní restituce. „Cítím, že drobní hospodáři jsou naším přirozeným spolupracovníkem, se kterým budeme jednat nejprve,“ sdělil kardinál Duka.

Návštěvu dožínkového festivalu ve Vysoké Libyni očima kardinála Dominika Duky a jeho spolupracovníků včetně několikaminutového kardinálova projevu k sedlákům naleznete na: www.dominikduka.cz.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ ČR a Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR

Přečteno: 155x