Květnový třídenní zájezd do Švýcarska

Sdílejte článek
Květnový třídenní zájezd do Švýcarska

Zájezdy do alpských zemí patří mezi našimi členy mezi ty nejžádanější, proto vám i letos nabízíme možnost vyrazit na jednu takovou cestu. Na první polovinu května je nachystán třídenní zájezd do Švýcarska, během něhož účastníci navštíví i dvě rodinné farmy s chovem skotu a výrobnu sýrů. Pokud máte o zájezd zájem, hlaste se neprodleně v hlavní kanceláři ASZ ČR - zbývá posledních několik míst! Více informací o zájezdu najdete v článku. 

Program zájezdu:

1. den – pátek 8. května

- odjezd z Prahy a po dohodě na trase směr Rozvadov

 - přejezd Německa do Švýcarska

- Vaduz - prohlídka centra hlavního města Lichtenštejnska

- podle počasí a průjezdnosti horského pasu (sedla) bude zvolena jedna z variant:

* VARIANTA „A“ (horský pas otevřen):

  - proti toku Předního Rýna průjezd letoviskem Flims a dále do horské obce Disentis, proslulé 1200 let starým benediktinským klášterem, přejezd průsmyku Oberalppass (2044 m) do obce ležící na rozhraní tří horských pasů v kantonu Uri Andermattu se

  zachovalými dřevěnými domy

* VARIANTA „ B“ (horský pas je uzavřen):

  - Einsiedeln - benediktinské opatství řadící se k nejhezčím příkladům barokní architektury na světě, dřevěná plastika tzv. Černé madony z 15. st., nejvýznamnější švýc. poutní místo 

  - Kaple Viléma Tella na Urnerském jezeře s krásnými freskami zobrazujícími hrdinské činy této legendární postavy, největší zvonková hra ve Švýcarsku

 

- Altdorf - hlavní  město kantonu Uri a podle pověsti místo, kde Vilém Tell sestřelil jablko z hlavy svého syna

- ubytování, večeře

2. den – sobota 9. května

- návštěva rodinné farmy v Emmettenu, která je ve vlastnictví rodiny již po generace – 30 dojnic, 2x denně dojení

- Engelberg - návštěva klášterní sýrárny (seznámení se s výrobou hlavně měkkých sýrů, možnost koupě),

- návštěva rodinné farmy v oblasti Stans – skot (rasa Schweizer Braunvieh): 40 krav, 30 jalovic, 120 prasat

- Luzern - hlavní město stejnojmenného kantonu, proslulé krásou svého historického jádra na obou březích řeky Reuss - okružní jízda a procházka (kryté dřevěné mosty Spreuerbrücke a Kappelbrücke - 1333, malované historické domy, hradby s mohutnými baštami, radnice z počátku 17. století, církevní stavby)

- ubytování jako první noc, večeře

3. den – neděle 10. května

- údolím řeky Emmen s typickými zemědělskými usedlostmi

- Emmental, které dalo jméno světoznámému sýru „emental“, návštěva sýrárny, specializující se na výrobu této delikatesy,možnost koupě nejen ementálského sýra, ale nejrůznějších švýcarských sýrů

- Bern - hlavní město Švýcarska (Spolkový dům, katedrála, radnice, historické ulice s podloubími a kašnami)

- Schaffhausenské vodopády na Rýnu (viz Doplňkové služby)

- návrat kolem půlnoci z nedělen na pondělí

CENA: 7 970,- Kč

zahrnuje: průvodce, dopravu zahraničním klimatizovaným autobusem, silniční a dálniční poplatky, pojištění pro cesty a pobyt včetně léčebných výloh a stornopoplatků, 2x ubytování v ***hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídani (bufet), 2x večeři (3 chody bez nápojů), odborné exkurze

Doplňkové služby:

A. Příplatek za jednolůžkový pokoj (za obě noci) - pouze na vyžádání!!!  - splatný při přihlašování se na zájezd Kč  1 100,-

B. Vstupné

- Schaffhausenské vodopády CHF 3,-

Přečteno: 222x