Zástupci 12 nevládních organizací požadují změnu dotačních podmínek

Sdílejte článek
Zástupci 12 nevládních organizací požadují změnu dotačních podmínek

V současné době vrcholí nastavení nejdůležitějších národních podmínek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Zástupci dvanácti nevládních organizací však sledují současné návrhy a postoje Ministerstva zemědělství, týkající se výše uvedeného nastavení, s velkými obavami. Zcela se z nich totiž vytrácí hlavní smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému rozvoji venkova a udržitelného zemědělství.

 

Ministrem zemědělství Marianem Jurečkou předem deklarované výrazné upřednostnění menších projektů a s tím souvisejících zjednodušených podmínek, které budou znamenat přínos pro venkov, zůstává reálně pouze v rovině slibů, stejně jako podpora ekologického zemědělství, znevýhodněných oblastí (LFA) či mladých zemědělců. Navrhovaná podpora projektů do 1 milionu Kč ve výši pouhých 10 % z celkové obálky přesahující ve startovním kole příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč na více než 19 tisíc zemědělců s velikostí do 150 hektarů (dle informace z ČSÚ) není dostatečná. Stejně tak schází výrazná preference v rámci bodového zvýhodnění projektům do 5, resp. 10 milionů Kč, které budou tvořit těžiště podpor v rámci PRV. Naopak je na základě lobbistických tlaků protlačován neadekvátní prostor pro gigantické projekty (až do 150 milionů korun), které v budoucnu často vytvoří jen další zátěž pro daná území, tj. obec i krajinu a nemohou nijak pozitivně pomoci ke zlepšení současných problémů, které ve zprůmyslněném zemědělství a na vylidněném venkově dlouhodobě panují.

Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních organizací zastává dlouhodobě názor, že obzvláště na venkově je třeba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, a to tak, aby finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce subjektů. A to podpora obřích projektů nesplňuje,“ řekl předseda ASZ ČR Josef Stehlík. Aktuální nastavení nových podmínek Programu rozvoje venkova 2014-2020 proto signatáři této zprávy považují za nedostatečně projednané a nepřipravené a požadují jeho změnu ve prospěch skutečného rozvoje venkova, postaveného na podpoře malého a středního podnikání. 

Ing. Josef Stehlík za Asociaci soukromého zemědělství ČR,

PhDr. Miloslava Váňová, Ph.D. za Českou biskupskou konferenci,

Ing. Jiří Rous za Český svaz ochránců přírody,

Ing. Jan Kalafut za Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,

Petr Mahr za Společnost mladých agrárníků ČR,

Ing. Stanislav Rampas za Spolek pro obnovu venkova ČR,

Ing. Milan Boleslav za Svaz marginálních oblastí,

Josef Bezdíček za Svaz měst a obcí ČR,

Kateřina Nesrstová za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců,

Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů,

Sdružení místních samospráv ČR,

Národní síť místních akčních skupin ČR.


Program rozvoje venkova 2014-2020

Jeho hlavním cílem má být obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program by měl také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.


Přečteno: 238x