Dožínky ASZ ČR: Polabská stezka sedláků

Sdílejte článek
Dožínky ASZ ČR: Polabská stezka sedláků

Úrodné Polabí, kraj zlatých klasů, se první zářijový čtvrtek stalo místem oslavy konce žní, na kterou se sjeli sedláci z nejrůznějších koutů naší republiky. Hostitelem akce, organizované Asociací soukromého zemědělství ČR za pomoci členů z regionu Kolín, Kutná Hora, Nymburk, byla Farma roku 2014 rodiny Zapletalových v Nové Vsi I u Kolína.

Početná třígenerační rodina Zapletalových zvládla společenskou událost takového rozsahu na jedničku a patří jí za to velké poděkování. Stejně tak dalším čtyřem rodinám sedláků, které na svých statcích přivítaly více než stovku svých kolegů z jiných regionů, jež se v rámci tradičního dožínkového programu přijela podívat, jak se hospodaří ve středních Čechách.

Dožínková prohlídka hospodářství členů ASZ v daném regionu patří mezi velmi oblíbené akce, na které sedláci ještě dlouho vzpomínají, a nejinak tomu jistě bude i v případě té letošní. Prvním navštíveným místem byl spletitou historií opředený Dvůr Havransko ve Vestci, který v roce 1922 zakoupili předci dnešních majitelů – manželů Procházkových. Ti začali hned na počátku devadesátých let, ač v té době oba profesně zcela mimo zemědělství, napravovat vše, co komunistický režim na jejich majetku napáchal. I přes značnou rozlehlost hospodářství se jim to za pomoci dalších dvou členů rodiny a tří zaměstnanců daří více než dobře. Hospodaří na 150 hektarech vlastní a 100 hektarech pronajaté půdy, z níž část tvoří trvalé travní porosty, na orné půdě pěstují hlavně obilniny a cukrovou řepu. Věnují se i chovu masného skotu o počtu 40 matek a výkrmu zhruba stovky býků.

Vzhledem k tomu, že v úrodném Polabí se velmi dobře daří i zelenině, nesměla chybět návštěva farmy zaměřené na její pěstování. V obci Semice ji provozuje Jan Procházka, jehož rod tu hospodaří již po pět generací. Protože se rodinný statek nachází uprostřed obce a nedisponuje potřebnými prostorami, využívá pro tyto účely pan Procházka část bývalého areálu JZD na konci Semic. Obhospodařuje celkem 160 hektarů půdy, na šedesátce z nich jsou brambory, na padesáti zelenina a na zbytku obilniny. Veškerá zelenina je pěstována v systému integrované produkce, Jan Procházka je zároveň členem představenstva Svazu pro integrovaný systém produkce zeleniny. Není bez zajímavosti, že většina produkce (květák, bílé i červené zelí, kapusta, pekingské zelí, kedlubny, petržel, mrkev, celer, cibule, pór a ředkvičky) je prodána přímo ze dvora, a to především maloobchodníkům.

V pořadí třetí navštívené hospodářství se nachází v Břežanech II nedaleko Českého Brodu a se svou rodinou zde sedlačí místopředseda ASZ Kolín, Kutná Hora, Nymburk Jan Král. Jejich statek na konci obce pochází z roku 1881 a díky velmi citlivé rekonstrukci si dodnes zachoval svou původní atmosféru. Rodina provozuje společně se třemi zaměstnanci rostlinnou výrobu na 380 hektarech orné půdy, zabývá se pěstováním pšenice, ječmene, máku, řepky, kukuřice a sóji, do budoucna uvažuje i o chovu drůbeže. Výhodou je vlastní posklizňová linka umístěná v objektu v jiné části obce.

Obrovskou proměnou prošel od počátku devadesátých let statek rodiny Klabzubových v Poboří, který byl čtvrtým navštíveným. Je to velmi dobře patrné nejen z fotografií z tehdejší doby, které má rodina uchované, ale i ze stavu sousedních statků, které takové štěstí v podobě pokračovatelů tradice hospodaření neměly. Hlavním zaměřením farmy je rostlinná výroba na 350 hektarech orné půdy, a to ve složení pšenice, sladovnický ječmen, cukrová řepa, kukuřice, mák a na menší výměře pak i brambory. Majitel František Klabzuba je velmi rád, že většina produkce obilnin nesměřuje do výkupů, ale přímo do okolních mlýnů.

Hlavní dožínkový program spojený s neformálním posezením, vystoupením zajímavých hostů, bohatým občerstvením, hudbou a přehlídkou historické zemědělské techniky byl připraven na výše zmíněné farmě rodiny Zapletalových v Nové Vsi I u Kolína. Ta se kromě rostlinné výroby na 300 hektarech půdy, která je její stěžejní aktivitou, věnuje i provozu penzionu, pneuservisu, poskytuje služby v oblasti péče o krajinu a je zapojena do řady aktivit jak v rámci obce, tak Podlipanska.

Účastníky dožínek přivítal nejen současný hospodář Miloslav Zapletal se svou manželkou Zdenou, ale i jeho rodiče, kteří byli po revoluci hybnou silou obnovení hospodaření na zdejším statku a do jeho provozu byli spoustu let zapojeni. Stejně tak nejmladší generace – tři Zapletalovic dcery, jež se ujaly role hostesek.

Dožínky Asociace soukromého zemědělství si každoročně nenechá ujít řada hostů, nejinak tomu bylo i letos. Velmi potěšila účast místopředsedy vlády a šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který po celou dobu neúnavně diskutoval s přítomnými sedláky a ujistil je o své podpoře.

„Sedláků a jejich práce si velice vážím a uvědomuji si jejich obrovský význam pro český venkov. I proto dobře rozumím všem požadavkům, které máte, a do budoucna vám mohu přislíbit větší podporu a intenzivnější komunikaci,“ řekl Pavel Bělobrádek.

Mezi sedláky zavítal i rektor České zemědělské univerzity v Praze Jiří Balík, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, prezident Společnosti mladých agrárníků Petr Mahr či poslanec Parlamentu ČR a bývalý ministr zemědělství Petr Bendl.

„Upřímně doufám, že v rámci českého zemědělství budou hrát čím dál větší roli sedláci a ne kapitáni průmyslového zemědělství, kteří mají pocit, že si to tu všechno koupí,“ řekl Petr Bendl.

Mezi záplavou dožínkových akcí, kterých se hojně účastní lidé, jež se zemědělstvím nemají nic společného, nebo mu naopak spíše škodí, byly ty asociační příjemnou vzpruhou. Sešli se na nich totiž skuteční sedláci. Ti, kteří jsou nedílnou součástí českého venkova a vědí, jak mu být ku prospěchu.

Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ


Přečteno: 368x