Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomíná

Sdílejte článek
Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomíná

Na letošní rok připravila ASZ ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, cestovní kanceláří Lingua tour, další evropský zájezd, který vyzývá k poznání dvou severských království - Norska a Švédska. Cesta se uskuteční od 1. do 8. června 2017, a zatímco ve Švédsku je plánována pouze kratší zastávka s návštěvou jedné farmy nedaleko Helsingborgu, v severnějším Norsku je na programu mnoho přírodních i kulturních památek a tři odborné exkurze. Seznámíte se s norským chovem mléčného i masného skotu, ovcí a koz, doplňkovým chovem prasat i drůbeže, agroturistikou, ale i místní tradiční rostlinnou výrobou.

Kdo někdy viděl alespoň jeden typický obrázek z Norska, jistě hned pochopil, za čím se do této země jezdí: strmé hory zdvihající se přímo z divokých vln Atlantiku do mnohasetmetrových výšek, tisíce kouzelných vodopádů, z nichž i ty nejnudnější a bezejmenné předčí všechny středoevropské perly, fantastické fjordy zařezávající se stovky kilometrů hluboko do vnitrozemí, horské náhorní plošiny i strmá pohoří. To vše budou moci vidět i účastníci tohoto zájezdu.

Kompletní program zájezdu:

1. den (1. června – čtvrtek)

Odjezdy z Prahy v 9:00 hod. (autobusové nádraží u výstupu ze stanice metra Zličín - konečná trasy B - při výstupu z metra levý nástupní ostrůvek). V 10:15 hod. zastávka Varvažov (čerpací stanice Agip-východ na D8 - cca 10 km před hranicemi), poté přejezd Německa do Travemünde a dále nočním trajektem do švédského Trelleborgu - pohodlná plavba, v ceně zájezdu čtyřlůžkové kajuty (dvoulůžkové kajuty za příplatek – viz „Doplňkové služby“, dále jen DS), možnost občerstvení, nákupů, atp.

Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomíná2. den (2. června – pátek)

Průjezd jihozápadním Švédskem a návštěva farmy Karindal Gard nedaleko Helsingborgu: manželé koupili farmu před 30 lety a jejich stádo (5. generace) patří mezi nejstarší nepřetržitý chov ve Švédsku. Celkem je na farmě chováno cca 400 ks černostrakatého skotu (z toho 200 krav), mléko prodávají výlučně do mlékárny Skanemejerier, maso pak do HK Scan. Dojení od roku 2011 zajišťují tři roboty značky LELY. Obhospodařují 225 ha půdy a pěstují obilí, cukrovou řepu, kukuřici, řepku, trávu na siláž.

Dále bude cesta pokračovat přes hraniční fjord Iddefjord u Svinesundu do Norska. Zastávka v Oslu - okružní jízda a zahájení prohlídky norské metropole položené na březích Oslofjordu, skokanský můstek Holmenkollen s impozantní vyhlídkou a lyžařským muzeem (viz DS). Následuje ubytování a večeře.

3. den (3. června – sobota)

Po snídani prohlídka centra Osla - královský palác, parlament, divadlo, univerzita, pevnost Akershus, rušný přístav, muzeum loď Fram (viz DS) a Kon-tiki a Ra II (viz DS). Cetsa bude pokračovat dál úrodným krajem kolem Honefossu, podél jezera Kröderer a řeky Brommy přes středisko oblasti Hallingdal, městečko Gol, po proudu řeky Laerdalselva (nazývané královnou řek pro hojnost lososů) do Borgundu - k jednomu z nejhezčích tradičních dřevěných kostelů. Dále trajektem přes výběžek Sognefjorden zvaný Ardalsfjorden. Poté ubytování a večeře.

Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomíná4. den (4. června – neděle)

Po snídani bude následovat cesta od nejdelšího a nejhlubšího norského fjordu Sognefjorden k největšímu horskému ledovci Evropy Jostedalsbreen s jeho jedinečnou modrozelenou barvou. Dále bude cesta pokračovat údolími Breiseterdalen, Leirdalen, Boverdalen do nejvyššího horského masivu Skandinávie Jotunheimen („Domov obrů“), přesněji do městečka Lom s cenným dřevěným kostelem. Podél jezera Vagavatn cesta do Dombasu - ubytování, večeře.

5. den (5. června – pondělí)

Po snídaní soutěskou Romsdalen pod nejvyšší převislou skalní stěnou v Evropě, pověstnou „Cestou Trollů“ s nezapomenutelnými stoupáními a sjezdy až k fjordu Storfjorden. Dále trajektem přes jeho rameno - Norddalsfjorden, pohádkovými výhledy „Cestou orlů“ k proslulému fjordu Geiranger, jehož strmé stěny zdobí nádherné vodopády s romantickými názvy „Sedm sester“ a „Nevěstin závoj“. Dále cesta povede přes sedlo Grotti kolem peřejí řeky Otta.

Návštěva rodinné farmy Valbjor Gard nad severním okrajem jezera Vagavatnet. Farma se specializuje na chov koz (cca 160 kusů) na mléko a maso (výroba sýra a klobás) a ovcí (v zimním období cca 40 kusů). Okolní pole a pastviny jsou obhospodařovány bez použití umělých hnojiv a pesticidů – ekologické zemědělství. Některé budovy farmy pocházejí ze 17. století, jsou restaurovány a nabízeny pro turistické účely (ubytování v historickém prostředí, možnost rodinných a jiných oslav atd.), možnost koupě místních produktů. Ubytování jako 4. den, večeře.

Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomíná6. den (6. června – úterý)

Po snídani návštěva středně velké rodinné farmy Nordpá Tynnol – cca 75 kusů dobytka, z toho 25 krav (plemeno převážně NRF - norský červenostrakatý), s roční produkcí 150 tun mléka a cca 8 tun masa. Doplňkový je chov prasat, slepic a ovcí. Současná majitelka získala farmu v r. 1997 od svých rodičů, kteří na farmě stále vypomáhají.


Další návštěva rodinné farmy Kaldor Oyer v údolí Gudbrandsdalen - tzv. „Srdci Norska“. Nejstarší zápis o farmě je z roku 1520 a až do roku 1960 byla tradičním norským hospodářstvím, kde byl chován dobytek, prasata, ovce, kozy, drůbež a koně. Postupně se specializovali a od roku 1991 chovají skot plemene charolais (cca 15 telat ročně). Roku 1996 byla postavena nová stáj, z níž může skot volně vycházet ven a vracet se dovnitř i v zimním období. V zimě je převážná část pozemků pronajímána jako lyžařský terén Hafjell Alpine Center (při OH 1994 slalom a obří slalom).

Dále bude cesta pokračovat do turistického a sportovního centra Lillehammeru - dějiště zimních olympijských her v roce 1994. Kolem jezera Mjosa do Gjôviku - unikátní sportovní hala vybudovaná přímo ve skále pro ZOH 1994 (viz DS). Odpolední přejezd do švédské oblasti Bohusland - ubytování, večeře.

7. den (7. června – středa)

Po snídani návštěva Bohuslandu - oblíbená rekreační oblast s úchvatnou scenérií žulových skal omývaných Severním mořem, vyhlídkovou trasou přes ostrovy, zálivy i odvážné mostní konstrukce do Göteborgu (přístavní město s historickým centrem protkaným kanály). Dále bude následovat návštěva Helsingborgu - významné přístavní město (centrum kraje Skane), pohled přes úžinu na dánský Helsingor. Z Trelleborgu nočním trajektem do Německa (viz 1. den).

8. den (8. června – čtvrtek)

Návrat ve večerních hodinách (cca kolem 20 hod.).

CENA 20 880,- Kč zahrnuje: průvodce, dopravu zahraničním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, minibar za Kč), silniční a dálniční poplatky, pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění léčebných výloh a stornopoplatků (u České pojišťovny), trajekty Německo-Švédsko a zpět (4 lůžkové kajuty v ceně, dvoulůžkové kajuty za příplatek – viz DS), trajekty přes fjordy, 5x ubytování: motel + hostely (4x dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, 1x dvoulůžkové pokoje s umyvadlem na pokoji a společným příslušenstvím, povlečení v ceně), 5x snídani formou švédského stolu, 5x večeři (2 chody, bez nápojů).

Nezahrnuje: ručníky (vlastní s sebou) a doplňkové služby.

Nabídka zájezdu: Norsko - země, na kterou se nezapomínáDOPLŇKOVÉ SLUŽBY:

A. Dvoulůžkové kajuty na lodi - příplatek za osobu v obou směrech celkem 880,- Kč (nutno objednat při přihlašování se na zájezd!).

B. Vstupy - platba v NOK přímo na místě (skupinová cena = min. 20 osob, ceny cca) :

Oslo - muzeum lodí Kon-tiki, Ra II - cca 45,- NOK

Oslo - muzeum lodě Fram - cca 70,- NOK

Oslo - muzeum + skokanský můstek Holmenkollen - cca 65,- NOK

Gjovik - zimní hala ve skále - cca 15,- NOK

Celkem cca 195,- NOK

V návaznosti na požadavek cestovní kanceláře prosíme všechny zájemce o tento zájezd, aby se co nejdříve nahlásili v hlavní kanceláři ASZ ČR.

Kontakty pro přihlášení: tel. 266 710 413 a e-mail 68AmV-5jVX~k9j29g

Přečteno: 589x