V Lysé nad Labem byli oceněni zemědělští hospodáři z Asociace

Sdílejte článek
V Lysé nad Labem byli oceněni zemědělští hospodáři z Asociace

Rodinná farma Jana a Jany Králových z Břežan z ASZ Kolín, Kutná Hora, Nymburk a farma rodiny Noskových z ASZ Praha působící v Trněném Újezdu byly v sobotu 7. října oceněny titulem „Zemědělský hospodář Středočeského kraje 2017“. Stalo se tak na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde se v rámci tradiční podzimní výstavy Zemědělec & Náš chov konaly Středočeské dožínky. Královým předal cenu předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Josef Stehlík, Jakub Nosek převzal cenu z rukou ředitele Výstaviště v Lysé nad Labem Ondřeje Matouše.

Královská vejce z Břežan

Místopředseda ASZ Kolín, Kutná Hora, Nymburk Jan Král se společně se svou rodinou věnuje zemědělskému podnikání na statku na konci obce Břežany II nedaleko Českého Brodu, který pochází z roku 1881 a díky velmi citlivé rekonstrukci si zachoval svou původní atmosféru dodnes.

V Lysé nad Labem byli oceněni zemědělští hospodáři z AsociaceJeho novodobá historie se začala psát před čtvrtstoletím, kdy byl statek rodině navrácen. Hospodařit zde začali rodiče pana Krále, ten se k nim po dvou letech (po absolvování studia) přidal. Ačkoliv ke statku před kolektivizací náleželo 70 hektarů půdy, vráceno bylo jen 50, 10 dalších získala rodina z restituce ze strany otce. Začátky nebyly nikterak jednoduché, Královi museli vyplatit příbuzné (celkem tři rodiny), naštěstí se brzy po zahájení hospodaření podařilo pronajmout další půdu po zkrachovalém státním statku a zvýšit tak výměru na 180 hektarů.

Dnes obhospodařovaná půda zabírá na 360 hektarů, nachází se ve čtyřech katastrech a je tří druhů - kvalitní hnědozem, ale také písčitá a jílovitá. Většina je zpracovávána pomoci bezorebných technologií, oře se pouze ta část, kde se počítá s pěstováním pšenice. Dále je na polích pěstována řepka, ječmen, kukuřice, mák a cukrovka. Veškeré polní práce zvládá pan Král za pomoci jednoho zaměstnance a brigádníka, o administrativu se pečlivě stará manželka. V roce 2016 se Královi začali věnovat i chovu nosnic v halách na podestýlce, dalším faremním produktem jsou tedy již více než rok i kvalitní, čerstvá vejce.

Hospodaření na historickém statku v Trněném Újezdě

Na statku v Trněném Újezdě začal v roce 1991 soukromě hospodařit dědeček dnešního majitele Jakuba Noska - Jan Vraštil. Ten zde zakoupil zemědělskou usedlost č. p. 2, která se po letech hospodaření místního JZD nacházela ve velmi špatném stavu, a také 18 hektarů půdy – vše od původní majitelky paní Válkové.

V Lysé nad Labem byli oceněni zemědělští hospodáři z AsociaceV roce 1992 započala rekonstrukce obytných a hospodářských budov až do stávajícího stavu, o sedm let později se farma rozrostla o haly na uskladnění komodit a posklizňovou linku. Zpočátku byla farma zaměřena i na chov prasat, vinou špatného odbytu a nízkých výkupních cen tuto činnost však v roce 2006 ukončila. Nyní se zabývá rostlinnou výrobou na 260 ha orné půdy (převážně pronajatých) v nadmořské výšce okolo 280 metrů. Mezi pěstované plodiny patří pšenice ozimá, ječmen jarní, mák setý, řepka ozimá a hrách.

Roku 2005 se farma začala převádět na současného majitele Jakuba Noska, do jejího chodu jsou aktuálně zapojeni čtyři rodinní příslušníci, jeden zaměstnanec a sezónní brigádníci. Mezi priority mladého hospodáře patří zkvalitnění a urychlení polních prací pomocí novější techniky a pokud možno nákup pronajatých polí.

Ocenění hospodáři představují podle předsedy ASZ ČR Josefa Stehlíka pouze malý výsek úspěšných zemědělských podnikatelů na bázi rodinných farem ve Středočeském kraji. Podle jeho vyjádření je přitom důležité ukázat veřejnosti, že české zemědělství není reprezentováno zdaleka jen velkými zemědělskými podniky, ale také, a to ve velké míře, menšími sedláky a jejich grunty.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Přečteno: 341x