Přínosné zjednodušení pravidel SZP

Sdílejte článek
Přínosné zjednodušení pravidel SZP

Současnou prioritou číslo jedna je pro Evropskou komisi zjednodušení plateb pro zemědělce. Změny ve čtyřech hlavních opatřeních, která jsou rozhodující pro Společnou zemědělskou politiku, začnou platit současně ke stejnému datu, až se projednají v návrhu tzv. „OMNIBUS“ nařízení. Zjednodušená pravidla se týkají přímých plateb, rozvoje venkova, společné organizace trhu i plánovaných opatření a budou mít přínos pro farmáře v mnoha ohledech: 

· Přímé platby: změny v definici pro ornou půdu a trvalý travní porost, které lépe zohlední podmínky, za kterých mohou být udržovány jako produkční plochy; ponechání flexibility členským státům, jak definovat pojem aktivní farmář, který je důležitý pro rozhodnutí, kdo bude příjemcem přímých plateb a dále zvýšit top - up pro mladé farmáře z 25 % na 50 % základního dotačního titulu; nový balíček na greening, který přidává větší druhovou variabilitu druhů, které se mohou použít při jeho plnění pomocí EFA ploch.

· Venkovský rozvoj: zlepšení risk managementu tak, aby farmářům lépe pomohl zvládat příjmové ztráty, hranici ztrát zisku posouvá z 30 % na 20 % a zvyšuje kompenzaci z 65 % na 70 %.

· Společná organizace trhu: balíček opatření pro mléko bude prodloužen i po roce 2020.

Připravila Radka Švecová, hlavní kancelář ASZ ČR, 27. 10. 2017

Přečteno: 168x