Asociace u prezidenta republiky

Sdílejte článek

Předseda ASZ Stanislav Němec se ve čtvrtek 28. února účastnil pracovního jednání u prezidenta republiky Václava Havla . Jednání se dále zúčastnili státní tajemník a hlavní vyjednavač ČR pro vstup do EU Pavel Telička,ředitel VÚZE T.Doucha ,prezident AK V.Hlaváček ,místopředseda Svazu vlastníků půdy F.Janda a náměstek ministra zemědělství T.Zídek.

Na programu schůzky byla diskuse o současném stavu našeho zemědělství a možnostech a potřebách při vyjednávání vstupu do EU.

V úvodu jednání byl každý z účastníků vyzván,aby se vyjádřil k dané problematice ze svého pohledu. Zástupce SVP Ing.Janda tak např.upozornil na nedořešené majetkové otázky z transformace či nutnost větší podpory pozemkových úprav.Dále hovořil ing.Hlaváček,který vyjádřil názor,že naše zemědělství je již ztransformované a že pro svůj další rozvoj potřebuje zejména celní ochranu trhu a plné přímé platby na úrovni EU.Dále hovořil o zániku pěstování znojemských okurek a v reakci na ing. Jandu konstatoval ,že vlastníci sdružili svůj majetek do současných ZD či a.s. dobrovolně a že o soukromé hospodaření nebyl v počátku transformace zájem.

Náměstek Zídek prohlásil,že naše zemědělství je již stabilizované,ale že neodpovídá svou strukturou evropské Společné zemědělské politice,a proto se musíme po našem vstupu snažit SZP změnit.V této podobě není pro naše zemědělství SZP podle Zídka aplikovatelná.Dále náměstek Zídek uvedl,že stát by narovnání vlastnických vztahů neměl bránit.

Předseda ASZ S.Němec ve svém vystoupení nejprve zareagoval právě na tato poslední slova s tím,že je povinností státu těmto věcem napomáhat a ne jim pouze nebránit.Dále předseda ASZ vyjádřil podiv nad tím,že hlavní zemědělský vyjednavač ing.Zídek prohlašuje těsně před vstupem do EU,že struktura českého zemědělství neodpovídá evropskému modelu,pro který je postavena SZP a že řešení nespatřuje v změně této struktury ,ale ve změně SZP.

Dále S.Němec presentoval názor ASZ na evropské podpory a jejich výši,přičemž zdůraznil,že ASZ preferuje zejména peníze do investic ,které by posunuly naše zemědělství směrem k vyšší konkurenceschopnosti.Upozornil také na nebezpečí,které by mohly představovat vysoké přímé platby pouze na produkci .Podle ASZ by to vedlo k enormnímu nárůstu nájemného za půdu i dalších vstupů ,takže našimi účty by peníze pouze protekly mimo zemědělství.Tlak na vysoké nájemné by nastal samozřejmě především u soukromých zemědělců,kteří mají půdu pronajatu od menšího počtu vlastníků.

Úkolem státu je podle ASZ vyjednat takové mechanismy podpor,které by k tomuto nebezpečí nevedly. Zároveň je třeba podpořit rozhýbání trhu s půdou.

V závěru svého vystoupení předseda ASZ zdůraznil,že zemědělství je třeba chápat jako nedílný celek s venkovem .Reagoval i na slova předřečníků o stabilizaci struktury našeho zemědělství s tím,že ASZ sektor vidí ne jako stabilizovaný,ale zakonzervovaný v nevyhovujícím stavu,který neodpovídá evropskému modelu.V replice na prezidenta AK V.Hlaváčka S.Němec připomenul,že to byla právě silná lobby bývalých JZD,která se snažila o to,aby pro soukromé hospodaření byly co nejhorší podmínky a nyní prohlašuje,že soukromých zemědělců je málo.

Ředitel VÚZE ing.Doucha hovořil o malé výkonnosti našeho zemědělství a nutnosti změn jeho struktury.Zmínil,že EU pohlíží na zemědělství a venkov jako na jeden ekonomický a sociální celek . Ing.Doucha hovořil i o tom,že podle poznatků VÚZE EU považuje za náš velký problém neprůhledné vlastnictví podniků.Závěrem vysvětlil,že EU stanovila svůj návrh na výši přímých plateb pro naše zemědělce právě s ohledem na to,aby se nevyhovující struktura našeho zemědělství měnila směrem k evropským standardům.

Státní tajemník Pavel Telička konstatoval,že není možno očekávat,že by EU akceptovala o mnoho jinou výši přímých plateb než navrhla EK.Zároveň zdůraznil,že přímé platby nepředstavují všechny podpory,které zemědělec může dostat.Musíme však umět všechny příležitosti a programy využívat.Většina podpor bude i podle P.Teličky směřovat právě do investic a změn struktury.

Prezident Václav Havel vyjádřil přesvědčení,že maximální podporu by měli dostat ti zemědělci,kteří produkují pro společnost veřejné statky- tj. příjemnou a zdravou krajinu a funkční živý venkov.K těm,kteří berou zemědělství jako pouhou výrobu a byznys,by podle V.Havla mělo být přistupováno jako ke kterémukoliv jinému podnikateli.

ASZ ČR

Přečteno: 89x