Seminář: Zakládání a management agrolesnických systémů

Sdílejte článek
Seminář: Zakládání a management agrolesnických systémů

Připravili jsme pro vás velmi zajímavý seminář zaměřený na vzdělávání v oboru agrolesnictví. Cílem je seznámení s alternativním přístupem obhospodařování především zemědělské půdy, který se považuje za adaptační opatření proti negativním dopadům globální klimatické změny. Jde i o nástroj ke zvýšení biodiverzity a dalších environmentálních funkcí krajiny s eliminací zemědělské produkce a ekonomického výnosu z půdy. Seminář bude doplněn také o informace týkající se možností financování těchto záměrů v rámci Programu rozvoje venkova.

Na organizaci kurzu se podílí: ASZ ČR, přednášející z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Českého spolku pro agrolesnictví a Akademie věd ČR.

Termíny:

12. 10. 2018 od 9 hod. (pátek) – Galerie GASK: Barborská 51-53, 284 01 Kutná Hora

19. 10. 2018 od 9 hod. (pátek) – Penzion nad stájí, Jakartovice 35, 747 53 Jakartovice

31. 10. 2018 od 9 hod. (středa) – Černodolský mlýn, Oparno

Délka semináře bude přibližně 7 hodin.

Seminář bude probíhat formou přednášky v dopolední části, poté následuje společný oběd a odpoledne proběhne prohlídka agrolesnických ploch. Účast a občerstvení na semináři je zdarma.


Témata přednášek:

Co je agrolesnictví? - vymezení, definice a klasifikace, příklady tradičních systémů z ČR a Evropy, vzdělávání a osvěta (Bohdan Lojka, ČZU v Praze)

Historické kořeny agrolesnictví na našem území (Jana Krčmářová, Etnologický ústav AV ČR)

Ekologické aspekty pěstování dřevin na zemědělské půdě (Jakub Houška, VÚKOZ Průhonice)

Management a praxe agrolesnických systémů – projektová dokumentace, technická zpráva, návrh řešení, výsadba, rozpočet, druhy a kombinace dřevin (Daniel Preininger, Český spolek pro agrolesnictví)

Moderní agrolesnické systémy na orné půdě (Antonín Martiník, Mendelova univerzita v Brně)

Silvopastorální agrolesnictví - stromy a chov hospodářských zvířat (Radim Kotrba, ČZU v Praze a VÚŽV Praha Uhříněves)

Pěstování rychle rostoucích dřevin v agrolesnictví (Jan Weger, VÚKOZ Průhonice)

Legislativa v agrolesnictví, ekonomika, dotační podpora (Ing. Jana Jobbiková, VÚKOZ Průhonice)

Oběd (13.00-14.00)

Prohlídka farem (14.00-16.00): Dle termínu: rodinná farma Jelen z Misek (12. 10.), farma Jiří Michalisko a farma Ing. Leopold Benda (19. 10.) a farma Daniel Pitek (31. 10.)

Hlavní kancelář ASZ

Přečteno: 31x