ASZ ČR: Krajina žádné novodobé megalomanské stavby nepotřebuje

Sdílejte článek
ASZ ČR: Krajina žádné novodobé megalomanské stavby nepotřebuje

Přestože se v současné době řeší důsledky zásadních zásahů do naší krajiny v minulosti, ať již to byla likvidace rybníků, narovnávání řek nebo rozorání mezí a scelení pozemků, nedokázala se z toho část společnosti, většinou spjatá s předlistopadovým režimem, poučit. Z popudu prezidenta Miloše Zemana a jemu loajálních politiků a technokratů se tak stále diskutuje o možnosti vybudování kanálu Dunaj - Odra - Labe (DOL), a to i na nejvyšších úrovních - například v Senátu.

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) takový projekt kategoricky odmítá. Kromě toho, že jde o další megalomanský zásah do krajiny, který v mnohém předčí stavby vzniklé za socialismu, by si tento projekt vyžádal stovky miliard korun a také tisíce zásahů do práv vlastníků půdy v území, kde by byl projekt DOL realizován. Potřebné peníze navíc nejsou k dispozici, a pokud by se mělo využít v této souvislosti zmiňovaných čínských investic, stala by se naše země trojským koněm Číny na území EU, což by v důsledku mohlo ohrozit i bezpečnost naší země.

Odmítavé stanovisko k DOL již v minulosti zveřejnila celá řada vědeckých kapacit, ekonomů i organizací ochrany přírody. V ekonomické studii Ministerstva dopravy k realizaci DOL byly odhaleny chyby, deklarované přínosy pro krajinu, jsou-li vůbec jaké, naprosto převáží negativní dopady. Jediným teoretickým přínosem by tak mohlo být pouze posílení nákladní lodní dopravy po Labi, což ani náhodou nemůže vyvážit environmentální, ekonomická, podnikatelská a politická rizika, která by takový projekt přinesl.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR

Přečteno: 303x