Obce a sedláci - bez vzájemné součinnosti to nepůjde

Sdílejte článek
Obce a sedláci - bez vzájemné součinnosti to nepůjde

Dobrá spolupráce obecních zastupitelstev a sedláků, kteří v daných obcích nejen hospodaří, ale i s celou rodinou žijí a podílí se na řadě spolkových a dalších činností, by měla být samozřejmostí, ne vždy se tak ale v praxi děje. Co je v tomto směru potřeba zlepšit, zajímá logicky i zástupce strany Starostové a Nezávislí (STAN), kteří projevili přání seznámit se s problematikou soukromého zemědělství nejen na jednáních s představiteli jejich zastupující organizace - Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), ale rovněž i přímo v rámci návštěvy některé z jejích členských farem.

Na letos v lednu společně pořádanou konferenci, na níž byly představitelům obcí a měst prezentovány možnosti, jak se aktivně zapojit do zlepšení stavu naší krajiny, tak navázala účast poslankyně Jany Krutákové na jarním zasedání celostátní Rady ASZ ČR a v září pak návštěva předsedy strany Víta Rakušana na farmě rodiny Basařových v Prosečném na Trutnovsku. Člen předsednictva Jan Basař a předseda Asociace Jaroslav Šebek se pak v polovině října společně zúčastnili jednání se zástupci STAN, kde se již řešili konkrétní situace, na nichž je ve vztahu obcí k sedlákům nutno zapracovat.

Jedním z témat byla lepší součinnost při využívání bioodpadu. Řada členů Asociace, kteří si zřídili kompostárnu a mají mnohdy i s několika obcemi domluvené využivání bioodpadu, hovoří o jednoznačné oboustranné spokojenosti. Velmi důležitá je rovněž spolupráce obcí a zemědělců při realizaci pozemkových úprav, které byly oběma stranami deklarovány jako jedna z priorit. 

Řeč byla i o tom, že v souvislosti s novou povinností dělit erozně ohrožené pozemky na maximálně 30hektarové bloky vyvstala šance nejen na obnovu starých polních cest, ale i na zřizování nových, na něž často obec nemohla, a zemědělci nechtěli vyčlenit půdu.  

Diskutován byl i poměrně palčivý problémem řady sedláků, kteří byli odjakživa přirozeným středobodem vesnice, ale v současné době jsou značně omezeni při realizaci staveb hospodářských budov v intravilánu obcí. I v tomto směru proto bude naprosto nezbytná pomoc jednotlivých zastupitelstev při tvorbách územních plánů. 

Tato, ale i celá řada jiných témat budou na programu dalších jednání zástupců ASZ ČR a STAN, následovat budou i návštěvy konkrétních farem členů Asociace spojené s praktickými příklady velmi dobře fungující, ale i váznoucí spolupráce obecních zastupitelstev se sedláky.

Mediální oddělení ASZ ČR


Přečteno: 154x